Läs senare

”Wiks problem är en dysfunktionell ledning”

Ledningen vill pausa de estetiska linjerna på Wiks folkhögskola till hösten och skyller problemen på lärarna. Men en intern rapport beskriver en dysfunktionell ledning. För Anna-Lena Åberg, som arbetat som lärare och tillförordnad rektor på Wik, kom förslaget om pausning som en total överraskning. Efter 37 år lämnar hon nu skolan.

av Staffan Myrbäck
21 maj 2020
21 maj 2020
– Beslutet att pausa de estetiska utbildningar på Wik kom som en total en överraskning. Under våren hade ju konflikten lagt sig och vi kände ett hopp, säger Anna-Lena Åberg, lärare och fackligt ombud på Wik.

Anna-Lena Åberg läste en artikel i DN om företagskulturer. Hur styrelsen sitter i ett land medan jobben finns i i ett annat.

– Så är det med kulturförvaltningen i Region Uppsala. Man styr Wik från ett annat land. Ledningen har ingen som helst kontakt med verksamheten.

Vi sitter i Anna-Lena Åbergs vardagsrum i Ekeby i radhuset strax utanför Uppsala. Hon har hällt upp kaffe och bjuder på kakor. På bordet mellan oss står en Ipad. Som de flesta folkhögskollärare tvingar coronaviruset henne att arbeta hemifrån.

Anna-Lena Åberg är kursföreståndare på skolans skrivarlinje men också fackligt ombud för lärarna. Hon har arbetat på Wik sedan 1983. Hon kom till skolan, 27 år gammal, och började undervisa på allmänna linjen. I bagaget hade hon en master, universitetsbetyg i svenska, historia, religion, idé- och lärdomshistoria och lärarhögskolan. När den nya rektorn anställdes i maj förra året hade Anna-Lena Åberg, efter 36 år på skolan, också arbetat som tillförordnad rektor vid två tillfällen de senaste sex åren, i sammanlagt två och ett halvt år. Så hon har djup insyn i Wiks historia och förhållanden.

–  Två gånger har jag fått ta över  i en turbulent situation med skrivbord som har varit fullständigt kaotiska. Vi i personalen har försökt få verksamheten att rulla och se till att eleverna är glada och nöjda. Och det har vi lyckats med.

Det har gått en vecka sedan den tillförordnade kulturdirektören Lotta Åstrand kom till skolan tillsammans med skolans rektor och berättade att Kulturnämndens arbetsutskott föreslagit att man pausar alla estetiska utbildningar på Wik till hösten.

Jag träffar Anna-Lena Åberg 12 maj. Om två veckor, 26 maj, fattar nämnden sitt beslut.

– Det var en total en överraskning. Under våren hade ju konflikten lagt sig och vi kände ett hopp. Vi hade accepterat arbetstidsavtalet med flextillägg och tillsatt en referensgrupp med arbetsgivare och fackliga representanter som skulle diskutera och slipa på detaljerna, säger Anna-Lena Åberg.

Det hopp hon syftar på är den konsult som kulturförvaltningen anlitade i december, Christina Thunberg, expert på arbetsrätt och rådgivare åt arbetsgivaralliansen. Hon hade lång erfarenhet som rektor i den kommunala skolan. Meningen var att hon skulle fungera som chefsstöd åt rektor.

Under hösten hade det snart stått klart att rektor behövde stöd. De första två veckorna på höstterminen hade hon varit sjukskriven. När hon återkom i tjänst var kursdeltagare och anställda kritiska mot att hon var svår att nå och aldrig syntes till på skolan. Till hennes stöd anlitade nu förvaltningen en konsultfirma. Men efterhand stod det också klart att den som egentligen bestämde var kulturdirektören Kajsa Ravin. Efter att hon infört kontorstider på skolan, 8-17, eskalerade problemen med att lärare sjukskrev sig, sa upp sig och kursdeltagare skrev till förvaltningen och kritiserade hur ledningen styrde skolan. I december anlitades ytterligare en konsult, Christina Thunberg.  Och till dags dato har förvaltningen lagt ut en miljon kr i konsultstöd för rektorn.

– Alla dessa insatser är inget som vi har efterfrågat. Tvärtom. De har hela tiden gått ut på att det är vi lärare som är problemet, att det är vi som är dysfunktionella på något sätt. Men vi har hela tiden hävdat att det är relationen till regionen som är dysfunktionell, säger Anna-Lena Åberg.

– Insatserna har hela tiden gått ut på att det är vi lärare som är problemet. Men det är relationen till regionen som är dysfunktionell, säger Anna-Lena Åberg. Foto: Staffan Myrbäck

I januari arbetade Christina Thunberg tillsammans med rektor, men redan efter några veckor, i början av februari, sjukskrev hon sig igen. Thunberg fick nu, på uppdrag av Kajsa Ravin, ta på sig den operativa rollen som skolans rektor.

– Under hennes ledning blev det betydligt lugnare. Hon styrde upp saker och ting och vi började känna ett visst hopp, säger Anna-Lena Åberg.

I en rapport daterad den 30 mars beskriver Thunberg skolans organisation och de åtgärder hon vidtagit under våren. Kulturförvaltningen ville först inte lämna ut rapporten men kan inte neka på grund av offentlighetsprincipen. Däremot vägrar man lämna ut den till Lärarförbundet.

I rapporten beskriver Thunberg en mer eller mindre dysfunktionell ledning: Rektorn var oklar över sin roll och vem som bestämde. Rektorsmandatet låg enligt henne i praktiken på kulturdirektören.

Det var också oklart vem som hade mandat att fatta beslut i olika frågor. Linjeledarna fick inte den information de behövde för att kunna ta ansvar för sitt arbete. Överenskommelser med lärare skedde utan att involvera linjeledarna.

Under hösten hade ledningen dragit tillbaka den lokala fackliga samverkan på skolan, vilket gjorde att rektor inte hade något forum för samverkan med fackliga företrädare, och därmed svårigheter att träffa överenskommelser i olika frågor rörande skolan.

Thunberg var också kritisk mot att man infört den digitala ”stämpelklockan”, Regga:

Min uppfattning är att det är ett otympligt system som troligen inte behövs i en liten skola som Wik utan skapar istället merarbete.

Under Thunbergs ledning kom arbetsgivaren och facket överens om ett nytt arbetstidsavtal med flextillägg.  Lärarna fick egna arbetsplatser och datorer, något de inte haft tidigare. Man skapade en lokal referensgrupp som hade en rådgivande funktion och som förberedde frågor inför den centrala samverkan. Under våren träffades man 4-5 gånger och var överens om att snarast utvärdera Regga och flextidsavtalet.

I slutet av mars är Thunbergs bild av skolan ljus. Lärarna hade en insikt om gällande avtal och hade accepterat vissa förändringar jämfört med tidigare år:

Idag har skolan fått tillbaka sin arbetsro och alla anställda samverkar för att göra det bästa för deltagarna. Flertalet anställda känner sig ganska trygga med sin arbetssituation just nu men det finns en påtaglig oro för framtiden.

I samband med coronakrisen skriver hon att lärarna varit kolossalt samarbetsvilliga, kompetenta och aktiva. Allt har gått över förväntan.

– Under Thunbergs ledning lade sig konflikten, säger Anna-Lena Åberg.

Men i början av april kunde inte Thunbergs längre närvara på skolan på grund av coronakrisen.

Efter påsk kom rektor tillbaka i tjänst, vilket skapade en oro bland lärarna om vad som skulle hända nu. Det kallades inte längre till några möten med referensgruppen. Rektor var sammankallande och hon hade ju varit borta hela den tid hon egentligen skulle gått tillsammans med Thunberg. Ingen såg heller till henne på skolan. Var var hon?

– Vi vet inte. Under hela den här coronaperioden har varken hon eller ledningen ringt en enda gång och frågat hur det går, hur vi mår eller hur vi har det, säger Anna-Lena Åberg.

I detta läge kommer alltså förslaget om att pausa de estetiska utbildningarna.

I Uppsala Nya Tidning skyller Kulturnämndens ordförande, Cecilia Linder, på att man inte har kunnat lösa arbetsmiljöproblemen på skolan och att lärarna inte rättat sig efter reglerna, vilket går stick i stäv mot Thunbergs rapport.

– Jag har svårt att tro att man kan starta om med bibehållen kvalitet. Flera äldre kompetenta lärare lämnar nu, säger Anna-Lena Åberg. Foto: Staffan Myrbäck

– Det är inte sant. Så långt det bara är möjligt har vi rättat oss efter reglerna. Det är vi lärare som tar initiativ, pratar med varandra och förvaltar skolan operativt. Under hela hösten har vi inte haft någon rektor som deltagit i den pedagogiska ledningen. Enda gången vi haft en rektor på plats är när Christina Thunberg var här.

Men den kanske viktigaste förklaringen till att man föreslår en pausning är hänvisningen till regeringens nya satsning på folkhögskolorna. Regeringen ger medel till ytterligare 500 platser i allmän kurs som helt finansieras av staten. I vanliga fall är regionerna med och betalar en del av utbildningsplatserna men nu står staten för hela kostnaden.

Om Kulturnämnden beslutar att pausa de estetiska utbildningarna tror Anna-Lena Åberg att det blir svårt att starta om.

– Jag har svårt att tro att man kan behålla den kvalitet man haft. Det är flera äldre kompetenta lärare som lämnar nu. Och tidigare beslut kring arbetstider, som kontorstiden mellan 8-17, har omöjliggjort för superduktiga medarbetare som arbetat deltid att fortsätta på skolan.

Anna-Lena Åberg gör nu sina sista två veckor på Wik. Sista maj går hon i pension, ett halvår tidigare än planerat. Jag ställer den klassiska frågan: Hur känns det?

– Jag försöker tänka att jag har haft 35 fantastiska arbetsår på en fantastisk arbetsplats. Jag har haft möjlighet att utveckla mig själv i yrket. Allt det som är så fint med folkhögskolan.  På slutet har det varit två riktigt besvärliga år. Men jag försöker låta bli att tänka på det och istället minnas alla fina år.