Läs senare

Vill utreda nedläggning av alla folkhögskolor

SD-riksdagsman vill slopa CSN för folkhögskola och utreda konsekvenserna av en nedläggning av folkhögskolorna.

10 feb 2021
Tobias Andersson, 24 år, är riksdagsman för Sverigedemokraterna. Han är förbundsordförande för SDs ungdomsförbund, Ungsvenskarna SDU, sedan starten den 1 oktober 2015 och riksdagsledamot sedan valet 2018.

I en riksdagsmotion föreslår Tobias Andersson (SD) att möjligheten till CSN för studier på folkhögskola bör utgå samtidigt som han vill utreda konsekvenserna av en eventuell nedläggning av folkhögskolan som utbildningsform. Tobias Andersson, 24 år, är även ordförande i SDs ungdomsförbund, Ungsvenskarna. Som motivering skriver han att merparten av folkhögskolans kurser syftar till att låta individen engagera sig i ett intresse som dans, matlagning, teater mm och spenderar flera år på utbildningar som saknar efterfrågan på arbetsmarknaden. Men en rapport från SCB 2018 visar en annan bild: varannan deltagare i särskild kurs har arbete efter avslutad kurs. Ytterligare en tredjedel studerar vidare på högskola.