Läs senare

Vill kartlägga folkbildningens arbete med minoriteter

04 dec 2017

Folkbildningsrådet vill kartlägga folkbildningens arbete med nationella minoritetsgrupper och hänvisar till betänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik.
I betänkandet skriver utbildningsdepartementet att det är viktigt att ett nationellt minoritetsperspektiv genomsyrar hela folkbildnin­gens verksamhet. Senaste kartläggningen skedde år 2001, som visade att samtliga nationella minoritetsgrupper deltog i folkhögskolornas och studieförbundens verksamheter.

ur Lärarförbundets Magasin