Läs senare

Vill behålla undantag för yngre deltagare

06 Apr 2017

Folkbildningsrådet vill behålla möjligheten att kunna anta deltagare på folkhögskola som är yngre än 18 år. Det skriver rådet i ett remissvar till Gymnasieutredningens betänkande som lades fram i november. Gymnasieutredningen vill helt stänga dörren för deltagare yngre än 18 år och stryka en mening i folkhögskoleförordningen som säger att en folkhögskola får ”anta en yngre elev som går ett introduktionsprogram i gymnasieskolan”. Generellt gäller 18-årsgränsen, dvs att endast den som fyller 18 år under kalenderåret eller är äldre kan antas till kurser på folkhögskola. Men i undantagsfall vill Folkbildningsrådet ha in en skrivning om att folkhögskolor även i fortsättningen ska kunna ta emot yngre studerande ”som ingår i kommunens aktivitetsansvar och där studie­platsen finansieras av hemkommunen.”

ur Lärarförbundets Magasin