Läs senare

Viktigt att statsbidraget höjs

Min Dag på folkhögskolaEn av de viktigaste frågorna att kämpa för är en höjning av statsbidraget till folkhögskolan, säger Lisa Nissen, lärare på Marieborgs folkhögskola. Förra sommaren valdes hon in i styrelsen för samrådsavdelningen Lärarförbundet Folkhögskola.

10 feb 2021
– En viktig fråga är finansieringen av folkhögskolan. Om statsbidraget inte höjs blir det svårt att genomföra den verksamhet vi vill utföra på på skolorna, säger Lisa Nissen, lärare på Marieborgs folkhögskola

Trots att Marieborgs folkhögskola i Norrköping haft distansundervisning sedan höstlovet åker Lisa Nissen regelbundet till skolan.

– Jag åker tillsammans med min närmsta kollega som jag delar kontor med. Vi bor båda i Linköping och åker bil ihop. Andra kollegor träffar jag mer sporadiskt.

Även om de flesta kursdeltagarna håller sig hemma är det några som kommer varje dag.

– De känner att det är viktigt att få komma, både att få stöd och för att få träffa andra människor.

Lisa Nissen är lärare i allmän kurs och undervisar i alla ämnen utom matematik och naturkunskap. De tre årskurserna är uppdelade i tre teman: Människan, Kultur och Internationellt. Lisa Nissen är en av två kursansvariga för årskurs tre: Tema Internationellt. Hon kom till Marieborg i höstas, efter tre år på Glokala folkhögskolan i Malmö.

– När jag gick Folkhögskollärarutbildningen gjorde jag min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på Glokala.

Lisa Nissen har själv aldrig studerat på folkhögskola, även om hennes mamma tyckte att hon skulle göra det.

– Hon kände människor som gått Färnebos resandekurser och tyckte de var fantastiska. Jag kommer från ett hem med vänsterpolitiska värderingar och hon är engagerad i sociala frågor.

Lisa Nissen är utbildad personalvetare och jobbade mycket administrativt efter utbildningen men insåg att det inte var det hon ville jobba med. Hon kände många folkhögskollärare som trivdes med sitt jobb.

– Jag insåg att jag ville bli folkhögskollärare och skulle trivas med att undervisa vuxna människor.

I somras valdes Lisa Nissen in i den nya avdelningsstyrelsen för Lärarförbundet Folkhögskola.

– Den här nya organisationen lockade mig att tacka ja till att sitta i styrelsen. Det är spännande att fundera kring hur vi ska bli en del av Lärarförbundet men också se till att vi inte försvinner i Lärarförbundet.

En av de viktigaste frågorna tycker hon är frågan om finansieringen av folkhögskolan, att statsbidraget höjs.

– Det är ju en viktig fråga som inte bara vi driver. Om inte statsbidraget höjs per deltagarvecka blir det svårt för våra arbetsgivare att ge oss löner som är jämförbara med gymnasielärarna. Det ser jag som en viktig fråga att driva i avdelningen.

Vilken roll tycker du tidningen har?

– Den är viktig för medlemmarna. Det märkte jag på förbundsmötena när vi beslutade om att gå upp i Lärarförbundet. Det fanns en oro att tidningen skulle försvinna. Den  gör att man känner sig som en del i ett större sammanhang och att man får en bild av vad som händer på andra folkhögskolor.