Läs senare

”Vi vill inte bidra till en normalisering av SD”

Tio frågorIOGT- NTO: s förbundsordförande, Johnny Mostacero, är kritisk mot att Sverigedemokraterna fick delta i valdebatten på förbundets folkhögskola, Tollare. Genom att bjuda in Sverigedemokraterna bidrar man till en normalisering av deras människosyn säger han.


19 okt 2018
Före valet bjöd Tollare folkhögskola in samtliga partier i Nackas kommunfullmäktige till debatt, inklusive Sverigedemokraterna. Inbjudan fick kritik av huvudmannens ordförande i nykterhetsrörelsen IOGT-NTO, Johnny Mostacero.

1 Du är kritisk mot att Sverige-demokraterna bjöds in till valdebatt på Tollare folkhögskola Varför då?

– Bakgrunden är att vi i IOGT-NTO har ett förhållningssätt till Sverigedemokraterna som vi tog 2010. Sverigedemokraternas syn på människor och deras härkomst går emot våra grundsatser. Vi står för demokrati och solidaritet och nykterheten är vår särart. Vi är internationalister medan Sverige-demokraterna är nationalister. Detta  är själva anledningen till varför vi inte vill ha med Sverigedemokraterna att göra.

2 Sverigedemokraterna
är ju ett riksdagsparti med stöd av nästan var femte väljare, ska man inte respektera det?

– Vi väljer vilka vi vill samarbeta och samverka med. Svårare än så är det inte. Vi vill inte bidra till en normalisering av Sverigedemokraternas människosyn och vi vill ha verksamhet där alla våra med-lemmar oavsett härkomst eller religion känner sig trygga.

3 En av IOGT-NTO:s grundsatser är demokrati, det innefattar ju också åsikts- och yttrandefrihet, du tycker inte att det innebär en begränsning av det?

– IOGT-NTO-rörelsens grundsatser handlar om demokrati, solidaritet och nykterhet. Av den anledningen har vi nolltolerans mot odemokratiska tendenser i samhället som inte ser till människors lika värde. Vare sig det handlar om rasism, sexism eller andra uttryck som bidrar till en ojämlikhet i samhället.

4 Jag läste att IOGT-NTO har medlemmar som är Sverigedemokrater, hur gör ni i de fallen?

– Vad människor röstar på lägger vi oss inte i, men vi samarbetar inte med SD.

5 Tollares rektor tycker inte att valdebatten omfattades av policyn, hur ser du på det?

– Vi har ju som ambition att inte bjuda in eller ha  några arrangemang med Sverige-demokraterna, varken att bjuda in dem till våra lokaler eller vår verksamhet.

Tollare är vår folkhögskola. Jag kan ha förståelse att de inte hade koll på policyn och vad som står där. Men vi kommer föra denna diskussion när vi träffas senare i höst. Jag är helt säker på att det finns saker som kan utvecklas i samarbete med våra folkhögskolor.

6 Nu var det deltagare i allmän kurs som bjöd in riksdagspartierna, hur tycker du att lärarna skulle ha gjort? 

– IOGT-NTO värdegrund vilar på demokrati, solidaritet och nykterhet. Om lärarna har frågor kring detta hade de kunnat kontaktat oss och fört ett samtal kring hur man bör förhålla sig.

7 Ett argument som har framförts är att deltagarna fick möta och höra vad Sverigedemokraterna står för och lära sig att argumentera med dem, hur ser du på det? 

– Jag kan förstå att de tänker så men samtidigt har vi en policy, därför är det min bedömning att vi och Tollare bör prata vidare om detta.

8 Tollare får ju statsbidrag som innebär att man ska undervisa om val och demokratifrågor på ett opartiskt sätt, ser du ingen motsättning mellan det och er policy? 

– Det är en av de saker vi behöver prata om. Det är klart att som folkhögskola har man ett uppdrag och det måste man lägga med i bedömningen. Vi har inte tittat på just de aspekterna. Det får jag ha samtal med rektorn om.

 9 Nu hade också skolstyrelsen godkänt att man skulle bjuda in Sverige-demokraterna. De borde ju känna till policyn, hur ser du på det?

– Detta är inte några uppgifter jag känner till och jag tänker därför inte spekulera i detta påstående.

10 Till sist, om en sån här fråga dyker upp igen, tycker du att man inte ska bjuda in Sverigedemokraterna då?

– Vi ska diskutera det och jag får be om att återkomma efter att vi fört diskussioner med våra folkhögskolor om detta.