Läs senare

»Vi vill införa frivilliga betyg«

I riksdagenI höstens riksdagsmotioner vill SD införa betyg på folkhögskolor och V och MP vill att folkhögskolorna får en mer aktiv roll när det gäller etableringsinsatser och för ensamkommande. Vi citerar ur motionerna:

04 Dec 2017
»Vi vill införa frivilliga betyg«

 

SD:s kommittémotion:

»Därför vill vi införa frivilliga betyg för de elever som vill få betyg. Av de lärare som undervisar på folkhögskolor är ca 70 procent utbildade och legitimerade. Det finns sålunda lärare som kan betygssätta eleverna. Vi väljer att börja med att introducera frivilliga betyg eftersom vi anser att man bör skynda långsamt med att genomföra denna förändring. Detta för att försäkra oss om att det faktiskt leder till de positiva effekterna för eleverna som är avsett. På detta sätt kan vi möjliggöra för de elever som har studerat på en folkhögskola att kunna söka sig vidare till studier på högskola eller universitet.«

 

Enskild MP-motion:

»Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsinsatser för nyanlända, men till exempel folkhögskolor skulle mycket väl kunna bidra om de kunde involveras under etableringstiden i större utsträckning. Många gånger har de redan följt asylsökande genom arbete med svenska från dag ett under asyltiden och har ofta goda kontakter i närområdet.«

 

V:s kommittémotion:

»Folkhögskolor kan vara en bra utbildningsform och ett bra boendealternativ för de ensamkommande som fyllt 18 år. De kan också fungera som ett steg mellan barndomen och att bli vuxen. Ensamkommandes förbund menar att det är en bra boendeform i många fall och anser att det har fungerat bra med folkhögskolor som tagit emot ensamkommande. På folkhögskolorna aktiveras de boende och på hvb passiviseras de, enligt förbundet. Det finns ett annat fokus på lärande och utveckling på folkhögskolorna, till skillnad mot hvb som fokuserar på vård.«

 

ur Lärarförbundets Magasin