Läs senare

”Vi samarbetar inte med SD om folkhögskolan”

Moderaterna vill ha fler platser i allmän kurs och kan tänka sig ett lönelyft för folkhögskollärarna. Det säger Camilla Waltersson Grönvall, ledamot i utbildningsutskottet som bestämt avvisar Sverigedemokraterna krav på att styra och kontrollera innehållet i folkhögskolan.

06 apr 2017
”Vi samarbetar inte med SD om folkhögskolan”
Camilla Waltersson Grönvall är utbildningspolitisk talesperson för moderaterna och sitter i riksdagens utbildningsutskott.

1 Vad har moderaterna för syn på folkhögskolan?

– Folkhögskolan har ju varit en viktig bärare av folkbildning under lång tid, där den ger möjlighet till personlig utveckling, fritid, att kunna delta i kulturlivet och ökat engagemang för samhällsutvecklingen. Inte minst har den en viktig integrationsbyggande del, att människor från olika delar av samhället kan mötas.
2 Ofta ses ju folkbildningen som en åtgärd mot arbetslösheten men har folkhögskolan och folkbildningen ett egenvärde, även om den inte skulle minska arbetslösheten?

– Ja, absolut, men faktum är att den också minskar arbetslösheten och utanförskapet och det ger den ett ännu större värde. I allt högre grad ser vi också att folkhögskolorna får ta hand om ungdomar som inte klarar gymnasieskolan, där specialpedagogiken har fått allt större utrymme.
3 Jag läste ett förslag att moderaterna vill reformera stödet till det pedagogiska arbetet med funktionsnedsättning. Hur då?

– Den specialpedagogiska kompetensen behöver förstärkas redan på lärarutbildningsnivå. Folkhögskollärare har ju inte ingått i den del av de reformer som andra lärare har omfattats av.
4 Innebär det mer pengar för att höja kompetensen bland folkhögskollärare när det gäller det specialpedagogiska arbetet?

– Jag har uppfattat som att det finns ett sådant behov, att man i hög utsträckning efterfrågar det.  Då tycker jag att det är viktigt att man möter det behovet.
5 Folkhögskollärarna lyckas med de elever som gymnasiet inte har klarat av men har en lön som i snitt ligger 2000–3000 kronor under gymnasielärarna. Vad säger moderaterna om ett lönelyft i folkhögskolan?

– Det kan vi absolut tänka oss. Lärarlönelyftet har ju exkluderat ett antal lärargrupper som sfi-lärare och komvux-lärare. I den frågan tycker jag att man behöver göra ett omtag.
6 I genomsnitt går varje folkhögskola med 600000 kr i underskott i den statsbidragsstödda, folkbildande verk-samheten. Moderaterna vill bygga ut antalet platser i allmän kurs. Det skulle kräva en ganska kraftig höjning av statsbidraget. Är det något moderaterna ställer sig bakom?

– Vi har ju lagt enormt mycket pengar när det gäller övriga skoldelar. Sammanlagt lägger vi ju väldigt mycket mer pengar på skolan, även om vi inte lägger det i den budgeten som gäller folkhögskolorna men det är absolut ett problem att så många folkhögskolor går med underskott. En möjlighet är att utöka och bredda uppdraget vad gäller integration. Det är ju pengar som redan finns i systemet idag.
7 Ni talas det mycket om moderaternas samtal med Sverigedemokraterna och jag har mött företrädare inom folkbildningen som har uttryckt en oro över det.

– Vi för inga som helst samtal med sd runt de här frågorna. Vi ser inte att det finns en grund för en gemensam politik där.
8 Hur ser moderaterna på att Sverigedemokraterna vill stoppa alla utbildningar med, vad man kallar, mångkulturella inslag?

– Vi har inget samarbete där vi för några som helst samtal med Sverigedemokraterna och sådana krav faller helt platt hos oss. När det gäller modersmålsundervisning och liknande har ju vi en diametralt motsatt syn på den sortens frågor. När vi har skrivit motioner med krav på bättre fjärrundervisning för att möjliggöra mindre utbildningar just när det gäller handledning och modersmålsundervisning är ju sd inte alls på samma linje som oss.
9 Sverigedemokraterna vill ju kunna styra och kontrollera innehållet i folkhögskolans utbildningar? Hur ser ni på det?

– Det avvisar vi naturligtvis. Vi jobbar ju inte på det viset. Vi pratar inte med Sverigedemokraterna om de här frågorna eftersom vi inte har någon samsyn på hur man ska hantera den här sortens frågor. Vi delar inte samma värderingar runt detta så därför finns det inga förutsättningar för att samtala om det. Det vill jag vara väldigt tydlig med att säga.
10 Moderaterna och  Sverigedemokraterna var de enda partier som avslog hela anslaget på 175 miljoner kr som skulle gå till särskilda insatser för asylsökande. Varför avslog moderaterna det?

– Moderaterna hör till dem som satsar mest på folkbildning och det finns flera partier som totalt sett lägger mindre på folkhögskolor än oss. Just denna integrationssatsning sa vi nej till men vi lägger samtidigt mer pengar på integration inom andra utbildningsområden. Vi samtalar eller samarbetar inte med sd om folkhögskolor och de får svara för sig själva.