Läs senare

”Vi prickade in nobelpristagaren före alla andra”

Månadens linjeNär nobelpristagarna presenterades 10 oktober hade lärarna på Kvarnby redan prickat in en av dem.

09 dec 2019
Kvarnbylärarna prickade in nobelpristagaren i litteratur Olga Tokarczuk före alla andra.

Lärarna i allmän kurs på Kvarnby folkhögskola har en egen läsecirkel där de läser och samtalar om skönlitteratur. I början av hösten lämnar man förslag på olika böcker och röstar om vilken bok de skulle läsa.

Den 10 oktober, klockan 13.30, en halvtimme efter att 2018 och 2019 års nobelpristagare i litteratur hade presenterats, rådde det en uppsluppen stämning när läsecirkeln träffades första gången för att samtala om den utvalda boken.

– I augusti hade jag föreslagit Löparna av Olga Tokarczuk, en bok som vi sedan valde att läsa, säger Beata Zielinska och skrattar vid tanken på att de hade valt en av nobelpristagarna i litteratur.

Beata Zielinska är sedan många år studierektor, lärare och pedagogisk ledare för allmän kurs på Kvarnby folkhögskola. Varje termin träffas lärarna för att samtala kring en skönlitterär bok. Från början var läsecirkeln ett led i det pedagogiska utvecklingsarbetet i allmän kurs som började med en läsecirkel för deltagarna.

– Vi upptäckte hur lite deltagarna läste och att många var svaga läsare med läs- och skrivsvårigheter, säger Beata Zielinska.

Som ett inslag i svenskundervisningen läser deltagarna en roman, där de får möjlighet att i klassen samtala om vad de läst och utveckla sin läsförståelse tillsammans med läraren i svenska. Läsecirkeln har lett till att allt fler deltagare i allmän kurs läser av eget intresse.

– Vi ser ju att fler deltagare läser mer själva nu, även utanför skolan. Läsning är ju viktigt för att utveckla det abstrakta tänkandet, både för barn och vuxna. Det kan i sin tur leda till att de också läser tillsammans med sina barn.

Men lärarna kände att de också ville starta en läsecirkel, enbart för lärare. I början läste de mest facklitteratur och essäer som på olika sätt berörde det pedagogiska arbetet, som läs- och skrivsvårigheter, olika slag av funktionsnedsättningar och dylikt.

Efter en tid bytte man inriktning och valde skönlitterära böcker. Läsecirkeln utvecklades till ett andningshål där lärarna kunde mötas utan att diskutera skolan, vardagliga problem och dilemman som måste lösas. Istället blev läsecirkeln ett forum för intellektuellt utbyte och stimulerande samtal. Dessutom fördjupar läsningen och samtalen gemenskapen mellan lärarna,

– Det är skönt att kunna träffas utan att behöva tänka på och lösa problem i skolan utan bara samtala kring en bok. Att läsa skönlitteratur är avkopplande och stimulerande , säger Beata Zielinska.

ur Lärarförbundets Magasin