Läs senare

”Vi avvecklade ett system som inte längre användes”

DebattDe medel tilll folkhögskolorna som tidigare var öronmärkta för digitala insatser inom folkhögskolan finns inte längre, skriver folkhögskolornas styrgrupp för digitala frågor i ett svar på Magnus Häggs kritik att de avvecklat stödet till digital utveckling på folkhögskolorna.

05 sep 2018

Till att börja håller vi fullständigt med om att digitaliseringen är en av samtidens stora utmaningar.

Det vore också önskvärt om regeringen valde att även satsa på folkhögskolan i form av ett digitalt lyft men som vi vet omfattas inte folkhögskolan av vare sig lärarlyft eller digilyft. De medel som tidigare var öronmärkta för digitala insatser inom folkhögskolan finns inte längre och därför arbetar FSO på ett annat sätt idag. fso är en flexibel organisation och använder skolornas avgifter till det som ligger i tiden och som efterfrågas. De många miljoner som tidigare lades på den digitala utvecklingen, gynnade ett fåtal skolor då de flesta valde andra system som passade deras verksamhet bättre. Genom att avveckla system som inte längre användes i lika stor omfattning som tidigare, t.ex FirstClass, kunde vi sänka skolornas avgifter för FSO:s verksamhet.

SchoolSoft är inte, som Magnus Hägg tycks tro, en digital insats från FSO:s sida utan ett verksamhetsstöd. Systemet är till för systemstöd kring antagning och deltagaradministration. Att det sedan har vissa fördelar i deltagarkontakter är bra men ingen lösning på de digitala utmaningarna vi har.

FSO har valt att inte tillhandahålla egna tekniska lösningar utan istället satsar vi på stöd och bevakning av frågor. Precis det Magnus efterfrågar. Tron på att ett digitalt verktyg på det ena eller andra sättet är en väg för folkhögskolor att möta den digitala utmaningen har vi gått ifrån. Nu vet vi att individer väljer plattformar efter tycke och smak och utifrån det specifika behov man har, där och då. Vi får inrikta oss på att stötta deltagare i användandet och nyttja det som finns på ett folkbildande sätt.

Att stötta deltagare måste vara varje folkhögskolas egen roll. Att vi sedan tillsammans skapar forum för att förstå samtiden, stöttar varandra i utvecklingen och samlar tankar är något som fso arbetar för och utvecklas med.

Ett utvecklingsarbete sker med de pedagogiska resurserna och olika former av fortbildningstillfällen, erfarenhetsutbyten, konferenser, kommer att erbjudas även framgent. Om det visar sig att folkhögskolorna är intresserade av mer stöd kring digitaliseringen så är vi alltid lyhörda för de signalerna men vi kommer inte idag att göra mer utifrån ett ovanifrån perspektiv. Behoven ska komma från våra skolor.

ur Lärarförbundets Magasin