Läs senare

Vad händer med Folkhögskollärarna?

I juni fattar Folkhögskollärarnas förbundsmöte beslut om man ska upplösa förbundet och bilda en samrådsavdelning inom Lärarförbundet.

18 feb 2020
Ingela Zetterberg är ordförande i Förbundet Folkhögskollärarna

I augusti 2018 skickade Förbundsstyrelsen ut förslaget att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna och bilda en egen rikstäckande samrådsavdelning* inom Lärarförbundet. Det skickades till samtliga medlemmar via mail. I oktober samlades valda ombud och tog ett första beslut att upplösa förbundet. Ett andra beslut krävs för att förbundet ska upplösas och det föreslås till förbundsmötet 10 – 12 juni 2020. Förslaget skickas ut i februari för att kunna diskuteras på distriktsårsmötena.

Varför? Det är tio år sedan vi började samarbetet med Lärarförbundet och vi ser att vi behöver utveckla medlemsnyttan. Hämta kraft och resurser från Lärarförbundet och bli en samlad organisation för folkhögskollärarna; våra medlemmar. Utveckla stödet till våra förtroendevalda; våra lokala styrelser på folkhögskolorna. Kommunikationen mellan medlemmar och förtroendevalda förenklas och förutsättningarna för stöd till den enskilde medlemmen, klubbar och samrådsavdelningens styrelse ökar.

Vad händer med medlemmarna?  Vi medlemmar samlas i samrådsavdelningen inom Lärarförbundets organisation. Våra medlemmars frågor inom Lärarförbundet blir därmed synliga.   Vi behöver inte göra oss påminda utan vi syns och därmed finns vi!
Vad händer med våra Lokalavdelningar på folkhögskolorna? De byter namn till klubb på den egna folkhögskolan. Klubben hamnar organisatoriskt direkt under samrådsavdelningen och kommer att få förhandlingsrätt (om man vill) efter genomförd utbildning.

Allt fackligt arbete ska utgå från medlemmarnas behov! Det lokala fackliga arbetet är viktigast och skall stärkas för att kunna möta framtidens arbetsplats – folkhögskola. Genom att bilda samrådsavdelningen stärks det lokala arbetet med hjälp av de resurser som Lärarförbundet har.
Delta i beslutet – gå på distriktsårsmötet! Se www.folkhogskollararna.se.

*samrådsavdelning = medlemmar samlas i en rikstäckande avdelning men har olika arbetsgivare.

ur Lärarförbundets Magasin