Läs senare

Utbildningar till lärarassistent har väckt forskarnas intresse

ForskningEfterfrågan på lärarassistenter och lärarassistentutbildningar har väckt forskarnas intresse. En fråga är om det kan leda till konflikter om vem som ska göra vad.

01 sep 2017

Forskare på Linnéuniversitet har påbörjat en förstudie för att kunna söka pengar till forskning om lärarassistenter.

– vi är lite nyfikna på om det man söker från arbetsgivaren och det folkhögskolan gör stämmer överens, säger Lars Fonseca, lektor på Linnéuniversitetet

– Efterfrågan på lärarassistenter är gigantisk just nu. Vi är ett forskargäng på sex personer som just nu kikar på det här med lärarassistenter och lärarassistentutbildningarna ur olika infallsvinklar, säger Lars Fonseca, universitetslektor på Linnéuniversitetet.

I höst är det sammanlagt sju folkhögskolor som startat lärarassistentutbildningar, enligt Lärarnas Tidning som undersökt söktrycket på landets folkhögskolor. Sammantaget har de tagit emot 159 studerande på folkhögskolornas lärarassistentutbildningar.

Tillsammans hade folkhögskolorna 500 sökande till sina lärarassistentutbildningar. Munka folkhögskolas utbildning är den absolut populäraste med 159 sökande till 16 platser, tio sökande till varje plats. Närmast ligger Östra Grevie folkhögskola, också i Skåne, med fyra sökande till var och en av de 18 platserna, totalt 75 sökande.

En förklaring till det höga söktrycket till Munka är möjligen att deras utbildning var först i landet, mest omskriven, samt att det är en distansutbildning medan Östra Grevies utbildning startade senare och är på heltid.

– Många som studerar hos oss har familj och säger att vårt upplägg är perfekt för dem. Vi träffas två dagar, åtta gånger om året, däremellan har vi distansstudier, säger Nina Morgin, kursansvarig för lärarassistentutbildningen på Munka folkhögskola.

Lars Fonseca har besökt Munka och tittat på deras kursplan.

– Vi såg att det i media rapporterade mycket om just Munka folkhögskola, så vi kontaktade dem och bad att få besöka deras deltagare, strax innan de tog sin examen. Vi har inte gjort någon jämförelse med andra folkhögskoleutbildningar men när jag tittade på deras kursplan blev jag imponerad.

Just nu studerar Lars Fonseca platsannonser som annonserades ut år 2015 för att se vad arbetsgivarna menar med lärarassistent och ska bland annat jämföra dem med vad folkhögskolornas utbildningsplaner menar att en lärarassistent är.

– Förhoppningen är naturligtvis att det man söker från arbetsgivaren och det folkhögskolan gör stämmer överens. Det är det vi är lite nyfikna på.

Forskarna vill också studera vad som händer när det kommer ut en ny yrkeskategori på skolorna. Är det en avlastning för lärarna eller leder det till en sorts konflikter om vem som ska göra vad? Vill lärarassistenterna göra samma sak som lärarna tycker att de kan avlasta dem med? På en punkt är Lars Fonseca dock säker, det är folkhögskolornas satsning på lärarassistentutbildningar.

– Med tanke på den stora efterfrågan är det väl väldigt klokt av alla folkhögskolor att de satsar på det, säger Lars Fonseca.

Fakta:
Sju folkhögskolor har sammanlagt 159
platser till lärarassistentutbildningarna:

Munka 16 platser (Distans)Östra Grevie 18 platser (Heltid)
Kalix 35 platser (Distans)
Gamleby 21 platser (Heltid)
Brunnsvik 45 platser (Distans)
Katrineberg 16 platser (Heltid)
Storuman 8 platser (Heltid)

Källa: Lärarnas Tidning