Läs senare

Ur led är demokratin

Tomas RosengrenÅr 2020 kan ha varit kulmen på den antidemokratiska eran även om det genom händelserna i Washington spillde över några intensiva dagar in på detta nya år.

10 feb 2021
Tomas Rosengren är ordförande i Samrådsavdelningen Lärarförbundet Folkhögskola, en nationell avdelning inom Lärarförbundet

Dagen när detta skrivs svärs USAs 46:e president, Joe Biden, in. Vi har under dennes företrädare, en president som i fyra år regerade via Twitter, om och om igen fått det inbankat, att sanningen inte har med fakta att göra, det är var och ens upplevelse av verkligheten som utgör alternativa sanningar. Det som kallas fakta och vetenskap är något som fake news-media och ”den djupa staten” pratar om i syfte att vilseleda befolkningen.

Jag skulle säga att det har varit fyra år som planterat giftpilar av tvivel kring fakta och vetenskap i människor långt utanför usas gränser, in i människors vardag, in i politiken och inte minst in i folkbildningen, in i mitt klassrum. Jag får i samtal med deltagare varje vecka bemöta alternativa versioner av historiska händelser, inte sällan från 1900-talet som de ”läst på nätet” alternativt har uppfattningar om aktuella händelser där fakta ändrats eller tagits bort. Flera politiska partier skapar sina egna nyhetstjänster för att de inte tycker att bilden från traditionell journalistik stämmer med deras verklighet. Det är lättare att hantera en informatör än en journalist, vilket även avspeglas i kursutbudet på våra folkhögskolor som tidigare utbildat journalister, däribland min egen. Journalister behövs, det finns jobb för dem, men tidsandan har sått fröet hos många unga vuxna att det är tvärtom.

2020, ett år vi tävlar om att såga ur många aspekter, kan ha varit kulmen på den antidemokratiska eran även om det genom händelserna i Washington spillde över några intensiva dagar in på detta nya år. Det som hände i slutändan var ändå att demokratins ledband höll den kvar på plats den här gången och för hoppningsvis även framöver. Institutionerna höll, men grunden för det är trots allt att folket i valet innan jul markerade att det var nog nu, ”alternativa fakta” kan inte längre förväntas bemötas med samma respekt som vetenskaplig fakta. Även de här händelserna tog sig in i mitt klassrum och blev grunden till ett samtal om en demokrati som tvingats rensa luften. Vart den tar vägen nu? Det är ett samtal som måste fortsätta, i samhället och på våra folkhögskolor, för vi är alla satta att vrida demokratin rätt igen.