Läs senare

Tog initiativet till du-reformen

Elna Hessel har avlidit, 97 år. När hon på fyrtiotalet sökte jobbet som folkhögskollärare fick hon svaret att man redan har en kvinnlig lärare.

20 feb 2018

2018 är ett jubileumsår för svensk demokrati, föremål för mångas strävan. En av de många som varit med i det arbetet och bidragit, Elna Hessel, avled nu i december, ett par veckor före sin 98-årsdag. Hon föddes 1919.

Elna Hessel hade studerat i Göteborg och arbetat på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Men när hon på fyrtiotalet första gången ringde till en folkhögskola och förhörde sig om en ledigförklarad tjänst fick hon svaret att den nog inte var aktuell för henne – ”Vi har redan en kvinnlig lärare!”

Dock tog hon sig in och engagerade sig aktivt. Inom lärarförbundet SFHL verkade hon på flera plan, slutligen som hedersledamot. Under hennes tid i förbundsstyrelsens arbetsutskott på sjuttiotalet var hon med och förhandlade om den nya folkhögskoleförordningen. SFHL samarbetade med studerandeorganisationen SFEF och utformade ett motförslag mot den parlamentariska kommitténs vaga formulering att folkhögskolan ska ”tillgodose behov av utbildning och bildning som från tid till annan uppkommer”.

Båda organisationerna vill slå fast att allmän medborgerlig bildning var det övergripande målet, och på vägen dit fanns medvetenhet om egna och omvärldens villkor, förmåga att känna och uppleva och att vara skapande; det fanns kritiskt omdöme, självständighet och samarbetsförmåga och slutligen förmåga att i solidaritet med andra aktivt påverka arbetsliv och samhälle. Punkten kritiskt omdöme var Elnas bidrag och orubbliga krav.

Till vardags fanns hon på Fristads folkhögskola, först som lärare, sedan som rektor. Hon tog initiativ till en du-reform 1951, grupparbeten och temaveckor, och en rad kommittéer kom att svara för olika delar av skolans liv. ”Vi förenar oss så mycket”, som en östeuropeisk stipendiat senare uttryckte det.

Elna Hessel tog initiativ till du-reform redan 1951, långt före Bror Rexed. Elna Hessel blev 97 år.

Efter pensioneringen var hon aktiv i folkhögskolans veteranförening.

ur Lärarförbundets Magasin