Läs senare

Större risk för lärare att bli utbrända

En av tio lärare i Sverige är drabbad av utbrändhet, vilket är 50 procent fler än andra yrkesgrupper.

14 okt 2020

Det är särskilt lärare med ett starkt socialt patos och som engagerar sig djupt i elever och kollegor som är mest utsatta för att drabbas av stressrelaterad utmattningt. Det menar Ola Nordhall, Universitetslärare i psykologi i högskolan i Gävle och doktorand inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle.
I sin forskning har han undersökt 800 lärare och funnit att lärare som investerar mycket av sin fritid i elever och kollegor är utsatta.
Det handlar om lärare med ett starkt socialt patos som tar hand om kollegor och ger socialt stöd till elever. Ola Nordhall menar att den här typen av engagemang lätt kan övergå i överengagemang och bli en väg till stress och i förlängningen utbrändhet.
– Det är som ett slags sluttande plan, det märks inte att farten ökar och att arbetsinsatsen ökar. Det är roligt, det är roligt och man gör mer och mer, säger Ola Nordhall i en intervju på högskolans hemsida.
Å ena sidan visar studier att engagemang skapar mervärde, gynnar kollegiet och organisationen som helhet, å andra sidan menar Ola Nordhall att det kan drabba läraren som tömmer ut sig själv.
Det är viktigt att skolledningen formulerar arbetsbeskrivningarna så att det sociala arbetet inte ligger inom lärarrollen och att det är ett tydligt fokus på det pedagogiska arbetet.
– Då får läraren ägna sig åt professionellt pedagogiskt arbete och behöver inte vara socialarbetare, kurator eller förälder i sådan stor utsträckning som det har blivit.
Ola Nordhall efterlyser också att det finns psykolog eller kurator tillgänglig.
– Lärare är ju en utsatt grupp och här har vi en delförklaring till varför lärare dras med högre mental ohälsa än många andra yrkesgrupper, säger Ola Nordhall.