Läs senare

Språkkurs 
 »Många har aldrig behövt tigga förut«

01 jun 2017
– Vi hjälper till med samordningsnummer, läkarbesök, var man ska om man har tandvärk. Språkkursen blir som en kontaktyta, det är mycket andra bitar som kommer in i undervisningen, säger Tiina Chenon, som efter pensionen arbetar som volontär i Föreningen Hem med att undervisa romska EU-medborgare från Rumäninen och Bulgarien i Svenska. Hennes gamla arbetsplats, Sundbybergs folkhögskola, ställer upp med lokaler.

När jag frågar Tiina Chenon hur många deltagare hon har, så svarar hon att det beror på om polisen har gjort en räd eller inte.

– Om polisen precis gjort ett nedslag och skingrat många som flytt från den plats de bott på under natten kan det bli färre, då kan det komma fem deltagare. Men är det lugnt kan det vara upp till 25 deltagare.

Tiina Chenon arbetade tidigare som lärare på Sundbybergs folkhögskola, fram till sin pension för ett år sedan. Numera arbetar hon som volontär i Föreningen Hem och har språkkurser i svenska med romer från framför allt Rumänien men också från Bulgarien.

Under sina sista år på Sundbyberg kom Tiina Chenon i kontakt med Föreningen Hem. Hon talade med rektorn på Sundbyberg att också ha språkkurs för romer i skolans lokaler på söndagar.

Idag har Föreningen Hem kurser på tre platser i Stockholm. Varje söndag, året runt, har de kurser på Sundbybergs folkhögskola och på Cyklopen, ett föreningsstyrt kulturhus i Högdalens centrum, en förort i Stockholm.

– Dessutom betalar Tollare folkhögskola en rumänsk kille, en akademiker som har pluggat i Sverige som har en alfabetiseringskurs varje morgon klockan 07.30 på iogt-nto-gården i Klara, nära Stockholms central. Den kursen har gått varenda vardagsmorgon det här läsåret.

Två deltagare som varje söndag kommer till Sundbybergs folkhögskola för att lära sig svenska i Föreningen Hems regi.

Skälet till att man har förlagt kursen tidigt på morgonen är att en del av romerna lyckats få ett jobb. Då är undervisning tidigt på morgonen enda möjligheten att delta. Har de inget arbete är de hänvisade till att tigga.

– För många är det en fruktansvärd upplevelse. De har aldrig tidigare tvingats tigga i hela sitt liv. Innan finanskrisen for de till Italien och Spanien och arbetade. Men i och med finanskrisen fanns det inte längre några arbeten.

Språkundervisningen sker på olika nivåer. Analfabeter som först får lära sig på sitt eget språk, de som får lära sig grunderna i svenska och de som kan svenska väldigt bra och kan läsa på lite högre nivå.

– När det gäller dem som är analfabeter måste de först lära sig läsa och skriva på sitt eget språk. För det är ju inte så att alla önskar leva resten av sitt liv i Sverige. Man vill vara på den plats man kommer ifrån och där släkten finns. Det är nöden som tvingat bort dem från deras hem.

Folkbildning för Tiina Chenon är att ta ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter.

–Det har alltid varit min utgångspunkt som folkhögskollärare. Då tycker jag att det är här jag ska vara.

ur Lärarförbundets Magasin