Läs senare

”Soffan” vill ta över Göteborgs folkhögskola – De anställda protesterar

ProtesterarDen avsatte S-ledaren i Göteborg, Ann-sofie Hermanson, vill ta över Göteborgs folkhögskola som ägs av Västra Götalandsregionen. Förslaget får stöd av regionens direktör. Samtliga anställda på skolan protesterar mot förslaget.

09 dec 2019
Ann-Sofie Hermansson är styrelseledamot i den nybildade Folkhögskoleföreningen Selma som vill ta över Göteborgs folkhögskola, en av Sveriges största folkhögskolor.

Ann-Sofie Hermansson avsattes som kommunstyrelsen ordförande i Göteborg efter valet. Hon är ledamot i den nybildade folkhögskoleföreningen Selma i Göteborg som vill utveckla en demokratiprofil som bland annat ska fokusera på arbetet kring hedersrelaterat våld.

Ordförande i interimstyrelse är Lisbeth Sundén Andersson, riksdagsledamot för Moderaterna. I styrelsen sitter också skolchefen för Viskadalens folkhögskola, Joakim Hjelm.

I ansökan skriver Selma att man vill ”mer aktivt föra in en rad centrala demokratifrågor i folkbildningen.” Särskilt vill man utveckla en demokratiprofil som arbetar med hedersfrågor och betonar samarbete med organisationer som arbetar mot hedersförtryck.

Förslaget har fått godkänt i ett tjänstemannautlåtande av regiondirektören som föreslår att regionstyrelsen uttalar sig positivt till att Selma folkhögskoleförening blir ny huvudman och att ”regiondirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna och formerna för att överföra huvudmannaskapet för Göteborgs folkhögskola till den ideella föreningen Selma folkhögskoleförening och återkomma med förslag.”

Göteborgs folkhögskola är en landets största folkhögskola med över 250 deltagare. Samtliga fackförbund på folkhögskolan protesterar i en gemensam skrivelse att man inte önskar att skolan byter huvudman. De anställda är starkt kritiska till att Selma folkhögskoleförening överhuvudtaget inte har kontaktat skolan:

”Selma folkhögskoleförenings hemställan har lagts fram genom en process som helt saknar demokratisk förankring – över huvudet på oss som arbetar på Göteborgs folkhögskola.”

Man ifrågasätter också vad Selma folkhögskoleföreningen menar med att Göteborgs folkhögskola brister vad gäller arbetet för demokrati och mot extremism och skriver att Selma ”har varken pratat med personal eller deltagare innan de bildat sig en uppfattning om vår verksamhet.”

Man avslutar brevet med att man vill ha kvar Västra Götalandsregionen som huvudman.

I en osannolik förening får personalen stöd av både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna i regionen. ”Vi ser inga som helst motiv för att överlåta Göteborgs Folkhögskola till någon annan huvudman.”, skriver Vänsterpartiet i ett debattinlägg i gt.

I ett annat inlägg skriver sverigedemokraten Håkan Lösnitz:

”Avslå hemställan och låt vår personal få arbetsro och fortsätta med det helt fantastiska arbete de gör för våra elever och för vårt samhälle.”

Regionen styrs av den borgerliga alliansen tillsammans med Miljöpartiet. Hittills har socialdemokraterna varit tysta i frågan. Tillsammans med sd och v har de en majoritet och kan därmed avgöra frågan. Beslut fattas på regionstyrelsens möte 17 december.