Läs senare

Skatteseger ger billigare internatboende

Vann mot skatteverketHögsta förvaltningsdomstolen beslöt att Eslöv folkhögskola slipper betala fastighetsskatt för sitt internat, vilket skulle gjort det dyrare för deltagarna. Domen innebär att andra skolor kan kräva omtaxering av sina internat och eventuellt få tillbaka skatt man betalat

06 sep 2019
Skatteverkets krav hade inneburit dyrare internatboende för de deltagarna på folkhögskola.

Det var år 2013 som skatteverket beslöt att internat på folkhögskolor skulle klassas som vanliga hyreshus och därmed bli skatte- och avgiftspliktiga. Skatteverket menade att endast bostäder som är knutna till gymnasier och grundskolor ska räknas som studenthem.

Högsta förvaltningdomstolen ger dock Skatteverket en rejäl knäpp på näsan och menar att man har tolkat fastighetslagen felaktigt. Domstolen skriver att det ingenstans i lagen står att det bara är elevhem och skolhem vid grund- och gymnasieskolor som kan utgöra skattebefriade skolbyggnader. Eftersom boendet ligger i anslutning till folkhögskolans undervisningslokaler, att i hyran ingår frukost och lunch under skoldagarna och att de studerande får bo på internatet endast under terminstid, så skiljer sig boendet påtagligt från vanliga hyresbostäder:

”Med hänsyn till detta och till att förarbetena ger stöd för att internatboende av detta slag omfattas av begreppen elevhem och skolhem… finner Högsta förvaltningsdomstolen att stiftelsens bostadsbyggnader utgör skolbyggnader och ska indelas i byggnadstypen specialbyggnad.

Så länge målet vandrade genom de olika rättsliga instanserna har Eslöv inte behövt betala någon skatt.

– Men vi tror att det skulle inneburit ett par hundra tusen kronor i ökade kostnader som vi skulle tvingats ta ut i höjda hyror, vilket skulle drabbat deltagarna, säger rektor Ulrika Gleisner.

Däremot har skatteverket bedömt annorlunda när det gäller Fridhems folkhögskola som de senaste fem åren betalat 200 000 kr i skatt och fastighetsavgifter. Fridhems  rektor Roger Johansson tänker nu överklaga skatteverkets taxering.

– Vi har precis haft en ny taxering men nu vi kan begära omprövning av beslutet med hänvisning till Eslövs dom, att man bedömer folkhögskolornas fastigheter som specialbyggnader och därmed blir skattebefriade i fortsättningen. Vi ska också begära att vi retroaktivt får tillbaka de pengar vi betalat i skatt.

Trots att Fridhem och fyra andra folkhögskolor varit med och överklagat gäller beslutet enbart Eslöv. Nu måste de och andra folkhögskolor med internat som beskattats som hyreshus överklaga  och begära omtaxering. Vill man ha tillbaka de pengar man betalat i skatt måste överklagan ske innan fem år har gått.

Gerhard Holmgren på Rörelserfolkhögskolornas intresseorganisatio, rio, tycker att det är bra att ärendet äntligen är avgjort till folkhögskolornas fördel.

– Under flera år har skatteverket beskattat internatbyggnaderna på flera folkhögskolor i Sverige. Och det har blivit fler och fler för varje år. Så det här var en viktig seger för oss.

ur Lärarförbundets Magasin