Läs senare

Se bakåt för att kunna gå framåt

RedaktörenDen första lärdomen är att nästan alla auktoritära regimer får sin makt utan tvång.

av Staffan Myrbäck
20 feb 2018
20 feb 2018
Staffan Myrbäck är redaktör och ansvarig utgivare för Tidningen Folkhögskolan

När Donald Trump vann valet i USA reagerade den amerikanske historikern Timothy Snyder med att skriva en pamflett på 90 sidor som han kallade Om tyranni – tjugo lärdomar från tjugonde århundradet.  Syftet var att lära av misstagen, att inte ta demokratin för given.

Den första lärdomen menar Timothy Snyder är att nästan alla auktoritära regimer får sin makt utan tvång. Gösta Vestlund påminner oss i en intervju om att Hitler kom till makten i ett demokratiskt val. Inom ett år hade Hitler förvandlat Tyskland från demokrati till diktatur. Därför, skriver Timothy Snyder, måste vi försvara de institutioner som är en garant för demokratin. Han talar alltså om den lika och allmänna rösträtten, de politiskt valda församlingarna, lagarna, domstolarna, tidningarna,

Misstaget som många tyskar gjorde var att de trodde att institutionerna skulle motstå direkta angrepp. Ingen trodde att Hitler skulle kunna genomföra det han faktiskt gjorde, beröva de tyska judarna sina grundlagsfästa rättigheter. Inte heller trodde de att nazisterna skulle stänga in judarna i getton. Snyder skriver att misstaget ligger i att tro att de som kommer till makten inte kan förändra dess lagar och institutioner och beskära våra friheter. Men det kan gå fort. Se på Ryssland, Turkiet och Venezuela.

När President Trump angriper domstolarna och medierna angriper han också fundamenten i en demokrati. Snyder skriver att institutionerna inte ensamma kan skydda sig själva och uppmanar oss till aktivitet: Institutionerna behöver människor som försvarar de institutioner som upprätthåller demokratin. Engagera er i och stöd organisationer som värnar demokratin! Läs böcker! Tro på sanningen: Att misstro fakta är att misstro friheten.Stöd grävande journalistik och var källkritisk. Undersök själva, skriver Snyder.

I detta nummer säger Juristen Stellan Gärde att de parlamentariska reglerna i vårt land är utformade så att det är enkelt att avskaffa demokratin i Sverige.

I första paragrafen i regeringensformen står det:
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

I den andra paragrafen står:

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Och:

Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Enligt Stellan Gärde är allt som krävs för att avskaffa dessa paragrafer att ett populistiskt parti får 51 procent i ett val och ett extraval till riksdagen, så kan de rösta för att avskaffa våra grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheter.

Nu är ju inte det troligt inom överskådlig tid.
Men det trodde inte heller tyskarna 1930.

ur Lärarförbundets Magasin