Läs senare

SD vill ta bort två av tre platser i allmän kurs

RiksdagenI riksdagen motionerar SD om att ta bort nästan två av tre platser i allmän kurs och minska anslagen till folkbildningen med närmare en miljard, något man inte fått gehör för. Då går det bättre i kommuner där SD styr med M och KD.*

Den budget som lades av Moderater och Kristdemokrater, och i december antogs av riks-dagen, lämnade i stort sett folkbildningsanslaget oförändrat jämfört med den budget som lades av den socialdemokratiska och miljöpartistiska övergångsregeringen. Utbyggnaden av folkhögskolan med 8000 platser blir kvar.

Moderaternas och kristdemokraternas budget innebär dock att man stryker 50 miljoner kr som skulle gå till studieförbundens insatser att öka föräldrars delaktighet i lärande i skolan, dvs. läxläsning.  Även Liberalerna ville ta bort bidraget till läxläsningen. I övrigt är anslaget lika stort som övergångsregeringens förslag. Centerpartiet godtog kulturbudgeten rakt av utan ändringar.

Däremot minskas anslaget till särskilda insatser inom folkbildningen, från 170 miljoner kr till 61 miljoner, en minskning med 109 miljoner kr. Det var kristdemokraterna som i sin budgetmotion ville ha en minskning av anslaget, som bland annat har gått till språkkurser för nyanlända, utbildning i demokrati etc. Det är dock oklart hur minskningen slår när det kommer till olika satsningar och kurser.

Totalbeloppet för folkbildningen blir 4 298 miljoner kr. Alltså samma belopp som ifjol.

Men det innebär också att folkbildningen inte kompenseras för prisökningar och lönehöjningar, så i praktiken får man mindre pengar att röra sig med.

Det parti som skiljer ut sig är Sverigedemokraterna som vill minska bidraget till folkhögskolan med 770 miljoner kr. De vill också ta bort 170 miljoner för de särskilda insatserna i folkbildningen. Sammantaget vill man minska bidragen till folkbildningen med 968 miljoner kr. SD sänker ”anslag som inriktar sig på uppenbart mångkulturalistisk och politiserad verksamhet, samt delar av samtidskulturen. Vi drar också in öronmärkta och styrande integrationsåtgärder inom folkbildningsväsendet.”

Sverigedemokraterna motiverar minskningen med att man dels ”inte anslår några medel för fler utbildningsplatser vid de allmänna kurserna, dels till förändrade villkor för bidragsgivningen, innebärande att uppenbart samhällssplittrande, mångkulturalistiska verksamheter samt verksamheter präglade av politisk extremism eller ensidig politisk påverkan inte längre ska kunna uppbära statligt stöd.”

Vilka kurser man anser vara samhällssplittrande och mångkulturalistiska och präglade av politisk extremism framgår inte av motionen.

I en annan riksdagsmotion vill Sverigedemokraterna göra en radikal minskning av antalet platser i allmän kurs och anser ”att ett större fokus bör ges de särskilda kurserna”. I motionen vill man ersätta den målsättning som gäller idag, att allmän kurs ska utgöra minst 15 procent av folkhögskolans verksamhet:

”Allmän kurs bör inte vara folkhögskolans huvudsakliga verksamhet. Därför bör vi istället för en minimålsättning om minst 15 procent allmän kurs, etablera en ny målsättning om att allmän kurs bör utgöra runt 15 procent av folkhögskolornas verksamhet.”

Idag studerar närmare 29 000 deltagare i de långa kurserna på folkhögskola. 15 procent av 29000 platser är 4 350 platser. Sverigedemokraternas förslag innebär alltså att drygt 7000 platser i allmän kurs skulle tas bort.

Enligt Folkbildningsrådets rapport om söktrycket i allmän kurs hösten 2018 studerade 11 400 deltagare i allmän kurs på landets folkhögskolor, knappt 40 procent av alla långkursdeltagare. Trots att antalet platser byggdes ut förra året är söktrycket till varje plats fortfarande högt. Allmän kurs hade 21 800 sökande till  12 300 planerade platser (11 400 påbörjade sina studier), 1,5 sökande till varje plats.

Även om man inte lyckades få igenom sina förslag i riksdagen lyckas Sverigedemokraterna bättre i kommuner där man styr tillsammans med moderater och kristdemokrater. I Sölvesborg, där Sverigedemokraterna har makten tillsammans med moderater och kristdemokrater, blir Folkets hus-föreningen av med stora delar av det kommunala stödet. De kommunala bidragen till studieförbunden dras ned med 25 procent. Dessutom slopas en regel som innebär att en procent av kostnaderna vid kommunens byggprojekt avsätts till konst. I Trelleborg, där moderater och kristdemokrater styr med stöd av Sverigedemokraterna halveras budgeten för studieförbunden.

*Fotnot: Detta är en utvidgad och uppdaterad version av den artikel som är publicerad i papperstidningen.

ur Lärarförbundets Magasin