Läs senare

SD vill kontrollera kurser på folkhögskola

NyheterSverigedemokraterna vill ha kraftigt minskade anslag till folkbildningen och vill kontrollera att den har ett ”samhällsnyttigt” innehåll.

I sin budgetmotion för 2017 föreslog Sverigedemokraterna att grundanslaget till folkbildningen sänks med  310 miljoner kr jämfört med regeringens budget. Dels vill man inte ge pengar till de 3000 extraplatserna i folkhögskolan, dels vill man förändra villkoren för statsbidraget.  Sverigedemokraternas budget för kulturen, där folkbildningen ingår, har en klart nationalistisk inriktning och pekar mot mer kontroll av innehållet. Verksamhet som är ”uppenbart samhällssplittrande, mångkulturalistiska verksamheter samt verksamheter präglade av politisk extremism eller ensidig politisk påverkan” ska inte längre få statligt stöd.

Partiet vill minska anslaget till folkbildningen ”till följd av skarpare reglering och kontroll av att de verksamheter som uppbär statsbidrag delar det svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar”.  Stöd till organisationer som baseras på kön eller etnicitet dras också in.

I SD-motionen finns formuleringar som att det är ”naturligtvis rimligt att mottagare av statsbidrag uppfyller rimliga krav på kvalitet och samhällsnyttigt innehåll.” Man avslår också regeringens anslag på 175 miljoner till särskilda insatser för asyl­sökande eftersom man anser att ”den formen av etableringsinsatser inte bör riktas mot personer som ännu inte fått uppehålls­tillstånd.”

Möjligen kan det förvåna att SD går med på att höja anslaget till tolkutbildningen. Förra året fick den 16,5 miljoner kr. Regeringen vill höja den till 58, 7 miljoner. SD vill inte ge lika mycket men går med på en höjning till 31 miljoner kr. Man ser ett behov av tolkutbildningen på grund av ”omfattande invandring”. Men på sikt föreslår man även där en successiv ned­trappning

ur Lärarförbundets Magasin