Läs senare

Satsningen på folkhögskolan oförändrad

Övergångsregeringen lämnar budgeten för folkbildningen oförändrad. Man föreslår samma samma budget som för 2018.

15 nov 2018

Satsningen på utbyggnaden av folkhögskolan ligger kvar i övergångsregeringens budget för 2019.
Den budget för folkbildningen som övergångsregeringen lägger fram för 2019 är på öret densamma som för 2018: 4 348 miljoner kr. De särskilda insatserna inom folkbildningen samt tolkutbildningen får också lika mycket som ifjol, 170 miljoner kr respektive 59 miljoner kr.

ur Lärarförbundets Magasin