Läs senare

”Behövs ett lärarlyft  i folkhögskolan”

NyhetFolkbildningsrådet vill att regeringen avsätter 195 miljoner kr för ett lärarlyft i folkhögskolan.

11 apr 2019

Lärarna behöver fortbildning för att hålla både ämneskunskaper aktuella och få kunskap om de senaste rönen inom pedagogisk forskning, skriver Folkbildningsrådet i sitt budgetförslag till regeringen.  Lärarna behöver desssutom fortbildning för att upprätthålla den kunskapsyn och människosyn som folkhögskolan vilar på.

Folkhögskolan tar emot deltagare med stora individuella behov som kräver hög pedagogisk kompetens. Folkbildnings­rådet har därför kartlagt behovet och tillgången till lärarkompetens i folkhög­skolan. Den visar att det behövs förstärkta insatser vad gäller specialpedagogik, digital kompetens och svenska som andraspråk. Sammantaget vill Folkbildningsrådet höja folkbildningsanslaget med 700 miljoner kr som ska gå till fler platser samt till att permanenta etableringsinsatserna och verksamheten för asylsökande.

ur Lärarförbundets Magasin