Läs senare

Särskild kurs leder till jobb & vidare studier

NyheterTvå av tre deltagare på folkhögskolans särskilda kurser har en etablerad ställning på arbetsmarknaden eller studerar på högskolan efter avslutad kurs. Bäst går det för de socialt inriktade kurserna visar en rapport från Statistiska Centralbyrån.

Särskild kurs leder till jobb & vidare studier
Så gott som alla som utbildar sig till fritidsledare på folkhögskola får jobb efter avslutad utbildning.

Sedan 1980-talet har de långa särskilda kurserna vuxit inom folkhögskolan. Idag är det fler deltagare som går särskild kurs jämfört med allmän kurs. Antalet deltagare i de särskilda kurserna utgör nu 49 procent och allmän kurs 45 procent av folkhögskolans alla kurser.
Tidigare studier har visat att det går väldigt bra för deltagare som gått allmän kurs. Fler än åtta av tio (84 procent) har antingen arbete eller studerar efter att de avslutat en folkhögskolekurs: 49 procent förvärvsarbetar och 35 procent studerar

I den första granskningen av hur det går för deltagare i särskild kurs efter att de avslutat sin utbildning visar Statistiska Centralbyrån i en ny rapport att även en stor andel av deltagarna i folkhögskolans särskilda kurser arbetar eller studerar: nästan varannan (45 procent) har ett arbete och ytterligare en tredjedel studerar efter avslutad folkhögskolekurs.
Bland dem som har ett arbete har en tredjedel en etablerad ställning på arbetsmarknaden, 33 procent. Ytterligare tolv procent hade en osäker anställning. Skillnaden var liten mellan män och kvinnor.

Men det är stora skillnader mellan de särskilda kurserna. Av 10 000 deltagare studerade hälften konst och media. Bland dessa var det vanligare att de studerade vidare på högskola eller i en annan form av utbildning. Detta gällde särskilt musikstuderande:  varannan deltagare gick vidare till högskolan.
På de Socialt inriktade kurserna och kurser i Personliga tjänster är det tvärtom. På dessa studerade 1800 respektive 1200 deltagare . Här har majoriteten  gått vidare till ett fast jobb efter utbildningen:
Bland dem som gått Socialt inriktade kurser  i till exempel socialt arbete, omsorg och vägledning har sex av tio en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Ytterligare 15 procent har en osäker anställning. Sammantaget tre av fyra är etablerade på arbetsmarknaden i någon form. Bland dem som gått kurser i Personliga tjänster har fyra av tio en säker anställning.

Men det finns också andra typer utbildningar som sticker ut:
Bland studerande i teckenspråk och andra modersmål har sex av tio ett fast jobb. Samma siffror gäller dem som studerat till pastor, missionär eller diakon. Bland dem som gått en utbildning i svenska och litteraturvetenskap har varannan deltagare fast jobb och av dem som studerat till journalist har fyra av tio en etablerad ställning på arbetsmarknaden efter avslutad kurs.

En annan undersökning bekräftar ytterligare bilden: Varje år undersöker Folkhögskolornas fritidsledarutbildningar  hur det går för deltagarna efter avslutad utbildning. Den senaste undersökningen som utförts av Fritidsledarskolorna, en samverkansorganisation för fritidsledarutbildningarna, visar att så gott som alla som utbildar sig till fritidsledare på folkhögskola får jobb efteråt: 98 procent!

ur Lärarförbundets Magasin