Läs senare

S vill satsa mer  på folkhögskolan

NyhetSocialdemokraterna vill bygga ut folkhögskolan med ännu fler utbildningsplatser.

11 apr 2019

På sin kongress 22–24 mars antog man ett nytt utbildningspolitiskt program där man skriver att folkhögskolan ska utvecklas med mer resurser och utbildningsplatser i hela landet. I programmet skriver Socialdemokraterna också att den specialpedagogiska kompetensen behöver utvecklas för att folkhögskolorna ska kunna ge alla deltagare stöd i undervisningen.

Partistyrelsen hade även föreslagit att det skulle finnas möjlighet att redan efter avslutad grundskola söka till de allmänna kurserna på folkhögskola, inom ramen för gymnasievalet. Men kongressen beslöt att stryka formuleringen med motiveringen att folkhögskolan tillhör vuxenutbildningen.

ur Lärarförbundets Magasin