Läs senare

Politiker kräver lönesatsning i folkhögskolan

NyheterI Kalmar län kräver landstingspolitiker från alla partier pengar till en lönesatsning i folkhögskolan. De menar att löneskillnaden mellan den vanliga skolan och folkhögskolan snedvrider konkurrensen.

17 okt 2017
– Folkhögskolorna ligger ju lågt lönemässigt jämfört med den vanliga skolan, säger Linda Fleetwood, ordförande i Kalmar läns landstings folkhögskolestyrelse. Kalmar län har fyra folkhögskolor.

Det är viktigt att folkhögskollärarna får samma lönelyft som regering och riksdag gett lärarna i den vanliga skolan. Det skriver representanter från de fyra allianspartierna samt Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i ett gemensamt debattinlägg i tidningen Dagens Samhälle.

Inlägget är undertecknat av de politiska representanterna i folkhögskolestyrelsen i Kalmar läns landsting, som har fyra folkhögskolor.

– Folkhögskolorna ligger ju lågt lönemässigt jämfört med den vanliga skolan. Vi måste hänga med om vi ska kunna rekrytera lärare, säger Linda Fleetwood, ordförande i folkhögskolestyrelsen till Folkhögskolan.

I debattinlägget skriver man att det är bra att riksdag och regering har satsat på lärarlyft i den vanliga skolan när det gäller kompetensutveckling, fortbildning och löneutveckling men det borde också ha gällt folkhögskolan. Dagens löneklyfta är inte rimlig skriver man:

”De kraftigt ökade löneskillnaderna mellan lärare i den vanliga skolan och folkhögskolan har också snedvridit konkurrensen, vilket gjort att de senare får allt svårare att rekrytera nya lärare.”

Linda Fleetwood:

– I och med att regeringen har satsat på lärarlyft i den vanliga skolan är det självklart att lärarna i folkhögskolan också ska ingå i satsningen. Folkhögskollärarna är minst lika viktiga som någon annan lärare. Inte minst med tanke på folkhögskolans roll och hur den har utvecklats på senare tid, att den har fått många statliga uppdrag, allt ifrån integration till att ta hand om långtidsarbetslösa. Folkhögskolan har ju fått ett ännu större och tydligare samhällsuppdrag än tidigare. Då är det självklart att också lärarna ska ingå satsningarna, säger Linda Fleetwood.