Läs senare

»På Funkis lär man sig ta plats i samhället«

Månadens linjeMinna Nilsson är lärare i Funkis, en allmän kurs på grundskolenivå på Malungs folkhögskola för deltagare med lättare intellektuellt funktionshinder.

05 dec 2018
Det absolut viktigaste tär att de får komma ut och vara som vi andra, kunna ta plats och bli lika accepterade som andra människor, säger Minna Nilsson, lärare på Funkis på Malungs folkhögskola

Funkis är en populär deltidskurs som har funnits i åtta år. De flesta deltagare kommer från Malung.

– Vi har en som är från Stockholm. Han har autism och åker från Stockholm varje onsdag och hem på fredag.

Två dagar i veckan, 50 procent, har deltagarna samhälls-kunskap, språk, får lära sig var-dags-ekonomi, friskvård, livskunskap, musik.

– Det viktigaste tycker jag är livskunskap och motion. Man tränar, lär sig att äta rätt och att sköta om sig.

Ett problem för personer med intellektuellt funktionshinder är att många människor inte ser dem som individer som är olika och har olika förutsättningar.

–Vi har två deltagare med Downs syndrom. De är som natt och dag, både i sättet och kunskapsnivån. En del har en lättare utvecklingsstörning. Sen har vi autismspektrat, där både adhd och aspergers ingår.

Kursen är personalkrävande, tre lärare och två pedagogiska assistenter. De sistnämnda betalas av Specialpedagogiska skolmyndigheten, spsm.

Minna Nilsson arbetar tillsammans med  skolans musiklärare och idrottslärare. Förutom vissa ämnen, som musik och fysiska pass, har man alla ämnen tillsammans.

– Vi alla arbetar för att stärka dem som går kursen, hitta styrkorna hos varandra och få ökad självkänsla och självförtroende.

I kursen ingår att lära sig vilka rättigheter och skyldigheter man har i samhället. Inför valet fick de t. ex. träna på att rösta, vilket inte alltid är så lätt. En del har aldrig röstat tidigare.

– De får lära sig att kan man inte läsa har man rätt att få hjälp, att någon läser upp vad som står på valsedeln. Alla blir inte informerade om det.

Man gör också studiebesök ute i samhället, t. ex polisen och brandkåren men även folkhögskolan blir en social arena att träna på, där de får möta och umgås med andra deltagare på skolan.

Den största delen av kursen handlar om att stärka självförtroendet, att komma ut i samhället, våga fråga, våga prata med andra människor och våga vara självständig.  Även om man har en funktionsnedsättning har man samma rätt som andra att få rösta, gå ut och dansa och gå på puben.

– Det är det absolut viktigaste tycker jag. Att de får komma ut och vara som vi andra, att de ska kunna ta plats och bli lika accepterade som andra människor.