Läs senare

Övre åldersgräns för studiemedel höjs

Den övre gränsen för studiemedel höjs från 56 år till 60 år.

29 mar 2021

Regeringen har lagt fram en proposition om att höja åldergränsen för studiemedel till 60 år och bygger på en överenskommelse med centerpartiet och Liberalerna. Man hoppas att den höjda åldersgränsen för studiestödet kan bidra till att möjliggöra ett längre yrkesliv och minska risken för personer att hamna i arbetslöshet. Även den övre åldersgränsen för rätt till studiestartsstöd höjs till 60 år. Återbetalning och avskrivning av lån höjs på motsvarande sätt. Studieskulder som inte har betalats av då låntagaren fyllt 71 år ska skrivas av.