Läs senare

Om oss

Tidningen Folkhögskolan är Förbundet Folkhögskollärarnas facktidning och vänder sig till folkhögskollärare och alla som är intresserade av folkhögskolan och dess pedagogik, vuxenutbildning, bildning, folkbildning och demokratifrågor. Tidningen grundades 1920 av Svenska folkhögskolans Lärarförbund, SFHL (numera Förbundet Folkhögskollärarna).

Förbundet Folkhögskollärarna är både en intresseorganisation för folkhögskolan som utbildningsform och en facklig organisation som företräder sina medlemmar. År 2010 ingick Folkhögskollärarna in i ett nära samarbete med Lärarförbundet och tidningen ägs numera av Lärarförbundet.

Folkhögskolan är en vuxenutbildning och en fri skolform utan läroplan som skapades underifrån med målet att ge den enskilde redskap att ta makten över sitt eget liv och tillsammans med andra påverka och förändra samhället, vilket också speglar mycket av tidningen innehåll.

Folkhögskolan
Box 12239
102 26 Stockholm
Besöksadress:
Segelbåtsvägen 15
Stora Essingen

CHEFREDAKTÖR
Staffan Myrbäck 070-324 97 33

PRENUMERATION:
PressData AB
Telefon: 08-799 63 98
Mail: larartidningar@pressdata.se

En årsprenumeration kostar 320 kr

ur Lärarförbundets Magasin