Läs senare

Om oss

Tidningen Folkhögskolan är Lärarförbundets tidning för folkhögskollärare och vänder sig till alla som är intresserade av folkhögskolan och dess pedagogik, vuxenutbildning, bildning, folkbildning och demokratifrågor. Tidningen grundades 1920 av Svenska folkhögskolans Lärarförbund, SFHL, numera ombildat till en nationell samrådsavdelning inom Lärarförbundet: Lärarförbundet Folkhögskola.

Samrådsavdelningen Lärarförbundet Folkhögskola driver folkhögskollärarnas fackliga frågor samt utbildningsformen folkhögskola.

Folkhögskolan är en egen och fri utbildningsform utan läroplan som skapades underifrån med målet att ge den enskilde redskap att ta makten över sitt eget liv och tillsammans med andra påverka och förändra samhället, vilket också speglar mycket av tidningen innehåll.

Folkhögskolan
Box 12239
102 26 Stockholm
Besöksadress:
Segelbåtsvägen 15
Stora Essingen

CHEFREDAKTÖR
Staffan Myrbäck 070-324 97 33

PRENUMERATION:
PressData AB
Telefon: 08-799 63 98
Mail: larartidningar@pressdata.se

En årsprenumeration kostar 320 kr

ANNONSER:
Angelica Berglund
Rabalder Media
tel. 08-121 08 662, direkt 070-719 53 40