Läs senare

Nytt studiestöd för vuxna

06 Apr 2017

Regeringen föreslår ett nytt studiestöd för vuxna, Studiestartsstödet, som vänder sig till äldre personer  med kort utbildning som har behov att studera på lägre utbildningsnivåer. Förra året var drygt 100 000 kort­utbildade personer, som inte fullföljt gymnasiet, anmälda till Arbetsförmedlingen. Många av de arbetslösa var utrikesfödda och ett stort antal har även en funktionsnedsättning.  Många av dessa kan vara  tveksamma till dagens studiestöd  som innebär att man också måste ta lån och därför avstår från studier.   För att öka rekryteringen till studier och stärka deras möjligheter att  etablera sig på arbetsmarknaden  föreslås Studiestartsstödet enbart bestå av bidrag, alltså ingen lånedel.

ur Lärarförbundets Magasin