Läs senare

Nya stadgar i Lärarförbundet oroar folkhögskollärare

Lärarförbundet styrelse föreslår att Lärarförbundet ska bli ett professionsförbund där bara behöriga kan vara medlemmar.

20 feb 2018

Idag kan alla som arbetar som lärare bli medlemmar i förbundet. I framtiden ska enbart lärarstuderande och utbildade lärare från förskola till högskola, skolledare och studie- och yrkesvägledare kunna bli medlemmar.

Förslaget har väckt oro bland folkhögskollärare, eftersom många av dem inte har behörighet. I ett brev till Folkhögskolan skriver en lärare:

»Som jag förstod det så innebär det att man måste vara behörig lärare för att stå kvar som medlem. Jag undrar vad det innebär för Förbundet Folkhögskollärarna och hur vi ställer oss till förslaget. Det ska tydligen ut på remiss till avdelningarna för att sedan beslutas på kongress i höst. Vilka blir konsekvenserna av att vara ett professionsförbund (skrå?) när det gäller förhandlingsrätt etc?«

Förbundet folkhögskollärarna har också fått flera frågor om förslaget och skriver på sin hemsida att förslaget inte innebär några ändringar för folkhögskollärarnas medlemskap och hänvisar till ett svar från Lärarförbundet:

”Några av våra medlemsgrupper som vi anser tillhör professionen (t.ex. yrkeslärare, modersmålslärare, folkhögskollärare, musik- och kulturskollärare och vissa högskolelärare) kan dock inte lärarutbildning vara ett krav för medlemskap. För dessa medlemsgrupper handlar relevant utbildning om andra utbildningar, som t.ex. andra högskoleutbildningar, estetiska och konstnärliga utbildningar, etc. Om stadgan ändras enligt förbundsstyrelsens förslag kommer den tolkas så att dessa medlemsgrupper kan fortsätta bli medlemmar i förbundet.”

Förslaget till nya stadgar läggs fram inför Lärarförbundets kongress senare i år.

ur Lärarförbundets Magasin