Läs senare

Ny väg till lärarexamen i folkhögskolan

FolkhögskollärarexamenLinköpings universitet erbjuder en ny väg till folkhögskollärarexamen för personer som arbetar på folkhögskola och har en annan lärarexamen.

Den nya kursen, Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad, är en kurs på 15 poäng som ger en introduktion till folkhögskolan som särskild utbildningsform. Kursen vänder sig till dem som just börjat arbeta som lärare på folkhögskola men saknar kunskap och erfarenhet om folkhögskolan.

– Den är på kvartsfart vilket möjliggör att kunna gå den parallellt med arbetet som lärare, säger Eva- Marie Harlin, programansvarig för Folkhögskollärarprogrammet.

Kursen är också öppen för alla andra som arbetar på folkhögskola och vill få fördjupade kunskaper om folkhögskolan och folkhögskolans pedagogiska miljö, bland annat innehåller den kunskaper om folkhögskolans undervisning i förhållande till folkbildningens grundläggande idéer, folkhögskolans framväxt, organisation, uppdrag och mål. Likaså om aktuell folkbildningsforskning och dess betydelse för yrkesutövningen.

Kursen är ett svar på det växande behovet av lärare på folkhögskola. I regeringens senaste budget bygger man ut folkhögskolan med 8000 platser. I regel anställer folkhögskolorna lärare med lärarexamen för gymnasiet som ofta saknar erfarenhet och kunskap om folkhögskolan.

– Många företrädare för folkhögskolan, och anställda folkhögskollärare, menar att detta är en olycklig utveckling då det kan leda till att folkhögskolan tappar sin särart, säger Eva-Marie Harlin.

För att få en folkhögskollärarexamen ska man förutom att ha gått kursen ha arbetat på folkhögskola minst halvtid i två år och prövats av antagningsnämnden på Linköpings universitet.

Sista ansökningsdag är 15 oktober.

ur Lärarförbundets Magasin