Läs senare

Ny organisation – närmare dig som medlem!

omorganisationFolkhögskollärarnas förbundsstyrelse föreslår en omorganisation av förbundet till en samrådsavdelning inom Lärarförbundet, skriver Folkhögskollärarnas ordförande Ingela Zetterberg i sin ledare.

05 sep 2018
Ingela Zetterberg är ordförande i Förbundet Folkhögskollärarna

I dagarna har du fått ett mejl från Förbundet Folkhögskollärarna. Jag hoppas att du har fått det!

Vi lever i en föränderlig värld. Den är inte likadan idag som igår. Inte minst Förbundet Folkhögskollärarna påverkas av sin omvärld och det samhälle vi lever i. Ingen av oss är undantagen från förändring. Omvärlden påverkar oss på olika sätt. Förbundsstyrel-sen har nu kommit fram till att  Förbundet Folkhögskollärarna också behöver förändras för att få en ännu bättre organisation där medlemmarna har större inflyttande.

Förbundsstyrelsen föreslår att vi:

■ omorganiserar Förbundet Folkhögskollärarna till en Samrådsavdelning inom Lärarförbundet från och med den 1 juli 2020.

■ bildar en Samrådsavdelning enligt Lärarförbundets stadgar. Det nya namnet blir Samrådsavdelning Folkhögskollärarna.

En Samrådsavdelning är rikstäckande och alla medlemmar i avdelningen arbetar inom utbildningsformen Folkhögskola. Samrådsavdelning har årsmöte/medlemsmöte varje år. Det ökar möjligheterna till att utveckla demokratin och medlemmarnas medbestämmande.

Med dagens teknik är det möjligt att genomföra digitala möten oavsett var man befinner sig, men regelbundna fysiska möten är fortsatt viktiga.

Förbundsstyrelsens vill att medlemsnyttan och stödet till förtroendevalda utvecklas. Bildandet av en Samrådsavdelning inom Lärarförbundet leder till bättre förutsättningar för stöd till den enskilde medlemmen, samrådsavdelningens klubbar (dagens lokalavdelning), avdelningens styrelse samt enklare kommunikation med både medlemmar och förtroendevalda.

Förbundsstyrelsen är övertygad om att bildandet av en Samrådsavdelning inom Lärarförbundets organisation kommer att leda till en bättre kommunikation mellan medlemmar, förtroendevalda och avdelningens styrelse.

Sammanfattningsvis ser förbunds-styrelsen följande fördelar med att bilda en samrådsavdelning:

■ Medlemmarnas möjligheter att påverka avtalsförhandlingar ökar

■ Vi får ett mer direkt förhandlingsmandat gentemot SKL

■ Alla medlemmar kan delta i medlemsmöte varje år, vilket skapar en mer demokratisk organisationsstruktur med större möjlighet till direkt inflytande

■ Samrådsavdelningen får möjlighet till direkt inflytande i Lärarförbundet

■ Samrådsavdelningen får stöd och hjälp av Lärarförbundets olika experter

■ Medlemskapet blir tydligare. Medlemmen vänder sig till en enda kanal med sina frågor

■ Medlemmarna får ett bättre stöd i de vardagliga fackliga frågorna genom Lärarförbundet Kontakt

Förslaget i sin helhet kan du läsa på Förbundet Folkhögskollärarnas webb, www.folkhogskollararna.se.

En första diskussion ska ske på
förbundsrådet 17–18 oktober 2018 och
förbundsstyrelsen menar att omorganisationen borde vara klar i juni 2020.
Tidsplanen finns i förslaget.

Har du inte fått mejl bör du uppdatera Min sida på www.lararforbundet.se

Välkommen att höra av dig med dina
synpunkter.

ur Lärarförbundets Magasin