Läs senare

Ny metod ska underlätta övergång till allmän kurs

23 okt 2019

Sex folkhögskolor har fått pengar för att utveckla metoder som ska underlätta övergången för unga nyanlända från språk­introduktion till allmän kurs. Projektet får stöd av Europeiska socialfonden och går under namnet FAMN ( Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända). De folkhögskolor som medverkar i projektet är Dalsland, Eslöv, Hagaberg, Marieborg, Strömbäck och Västerås.

ur Lärarförbundets Magasin