Läs senare

Ny högskoleutbildning till kulturpedagog

NyheterEtt förslag på en ny yrkesutbildning på högskola kan ge studerande på folkhögskolornas estetiska linjer yrkesutbildning och jobb.

06 apr 2017

Kulturskoleutredningen föreslår en ny yrkesexamen  till kulturskolepedagoger, i praktiken en  yrkesutbildning och ett jobb som är som skräddarsytt för studerande på folkhögskolornas estetiska utbildningar.

Kommunernas kulturskolor har i många år haft en slagsida åt musikutbildningar och de flesta pedagogerna är rekryterade från högre musikutbildning men kulturskolorna står inför en förändring och har stora behov av nyanställningar på grund av lärarkårens höga genomsnittliga ålder. Nästan varannan kulturskola har tvingats avstå från en viss ämneskurs på grund av bristen på lärare med passande kompetens. Kulturskoleutredningen  vill också se en breddning av ämnesinnehållet i kulturskolan.

Utredningen förslår därför en högskoleutbildning till kulturskolepedagoger som ska ge 90 högskolepoäng, tre terminer. I betänkandet nämner  man särskilt  studerande vid folkhögskolans estetiska utbildningar som en grupp tilltänkta studenter men även lärare som idag saknar pedagogisk utbildning. Förslaget innebär att utbildningen även ska kunna ges på halvfart så att verksamma pedagoger ska kunna gå utbildningen parallellt med tjänstgöring på kulturskolan. Likaså anser man att en del av utbildningen bör kunna genomföras på distans.

Folkbildningsrådet stödjer förslaget och tillägger att ”kulturpedagogutbildningen blir ett bra komplement till Folkhögskollärarprogrammet samt kan komma att vara en lämplig utbildning för dem som önskar arbeta som lärare inom det estetiska området på folkhögskola.”

Utredningen föreslår att utbildningen inrättas nästa år, från 1 juli 2018