Läs senare

Nya böcker om folkhögskola och vuxenundervisning

LäsningStudentlitteratur ger ut två nya böcker om om folkhögskola och vuxenundervisning. Det ska sägas på en gång att Studentlitteraturs Om folkhögskolan bör vara obligatorisk läsning för alla verksamma inom folkhögskolan.

10 feb 2021

Den nya boken Om folkhögskola  handlar om folkhögskolan i nutid byggd på aktuell vetenskaplig forskning men innehåller också återblickar och utvecklingshistorier som sätter in folkhögskolan i ett sammanhang.

Flera av de tolv skribenterna är bekanta för många inom folkhögskolan.  Samtliga är verksamma vid Linköpings universitet, avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande och undervisar på Folkhögskollärarprogrammet och några har tidigare undervisat på folkhögskola.

Det finns alltid en risk att denna typ av ”kommittéskriven” facklitteratur som bygger på forskning tenderar att bli lite torr och tråkig, men det är bra balanserat och intressant hela vägen.  Kapitlen är indelade i åtta kapitel, förutom inledningen, och säger det mesta om innehållet:

Vad är folkbildning?, Vad är en folkhögskola?, Vem är folkhögskolläraren, Vem studerar på folkhögskola och varför? Folkhögskolans pedagogik och didaktik, Bedömning av kunskap inom folkhögskolan etc.

Vi får en bred och insiktsfull bild av folkhögskolan i dag, vilka som blir lärare, vilka deltagarna är.  De som arbetar inom folkhögskola känner säkerligen igen sig men behållningen ligger i att se sig själv i ett större sammanhang.

Bra är också skribenternas kritiska reflektioner kring risker, som den segregerande effekten mellan filial och moderskola, mellan allmän kurs och de särskilda estetiska kurserna, eller faran kring ”gymnasifiering” av allmän kurs.

Om folkhögskola kan med fördel bli utgångspunkt för en studiecirkel på folkhögskolorna.

Studentlitteratur ger också ut en ny bok om Vuxenutbildning i ett bredare perspektiv, inklusive folkhögskolan: Om vuxenutbildning och vuxnas studier är en grundbok som vänder sig till alla som arbetar inom vuxenutbildning som folkhögskola och komvux. Ett par kapitel handlar specifikt om folkbildning och folkhögskola. Andra berör olika pedagogiska och didaktiska begrepp och vad det innebär att undervisa vuxna studerande. Redaktör för boken är bland annat Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet.