Läs senare

Nedskärning av Arbetsförmedlingar drabbar folkhögskolorna

NedskärningarFolkhögskolor drabbas av att Arbetsförmedlingen säger upp 4 500 anställda och lägger ned 132 kontor. Bristyrkeskurserna har stoppats och folkhögskolor märker en nedgång i etableringskurser oh SMF-kurser. I Skåne beslöt Arbetsförmedlingen att ge alla etableringskurser till tre folkhögskolor mot tidigare åtta. Fem skolor kan tvingas säga upp lärare.


04 jun 2019
När Arbetsförmedlingen lägger ned 132 kontor slår det hårt mot folkhögskolorna menar flera rektorer.

Arbetsförmedlingarna ansvarar idag för tre typer av kurser som läggs ut på folkhögskolorna: bristyrkeskurser, etableringskurser och studiemotiverande folkhögskolekurser, SMF. En av de första effekterna av nedskärningarna är att bristyrkeskurserna försvinner.

– Det är den första tydliga förändringen. Man har inte stoppat de bristyrkeskurser som på-går. Däremot har man stoppat alla nya kurser, även sådana man har beviljat pengar till, säger Lars Tengberg, handläggare på Folkbildningsrådet.

Förra året gick 670 deltagare bristyrkeskurser. Under våren pågår ett trettiotal kurser med 300–400 deltagare.

– Det slår ju hårt mot de skolor som gått in för att utveckla dessa kurser med både pengar, lärarresurser och kontakter i arbetslivet

På Tollare folkhögskola utanför Stockholm har man två bristyrkeskurser som avslutas i maj. En yrkesutbildning för elevstödjare och en yrkesutbildning inom kök, bageri, café och hemservice med inriktning på socialt företagande.

På Tollare folkhögskola lägger man ned sina två bristyrkeskurser till hösten. säger rektor Mats Kempinsky, då Arbetsförmedlingen stoppat pengarna till dessa.

– Vi planerar inga nya kursstarter till hösten. Det är tråkigt att elevstödjarna försvinner. Det är ju ett arbete som man får statsbidrag för. Så beslutet är ju inte direkt tajmat med behovet, säger Mats Kempinsky, rektor på Tollare.

Även yrkeskursen kök, bageri, café och hemservice läggs ned. De har lett till att över hälften av deltagarna har fått anställning.

– Vi har 15 deltagare, mest kvinnor med invandrarbakgrund. Vad jag vet är vi en av få utbildningar i Stockholm med den inriktningen. Och det finns ett behov av dessa utbildningar. De har ju lett till att flera har fått jobb.

Men även SMF och etableringskurserna påverkas direkt och indirekt av nedskärningarna. menar rektorer och representanter för folkhögskolorna.

– Det är ett markant fall i anvisade deltagare i både etableringskurser och SMF. Men det är svårt att säga hur mycket som handlar om nedbantning och omställning eller om det beror på färre inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller en samverkan mellan olika faktorer, säger Gerhard Holmgren, Generalsekreterare på Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.

I Skellefteå har rektor AnnaMaria Hedlund på Medlefors folkhögskola märkt en brant nedgång i antalet deltagare i etableringskurserna.

Ifjol hade vi 93 deltagare i SMF. I år har vi hittills haft sex deltagare, säger AnnaMaria Hedlund, rektor på Medlefors folkhögskola.

– Förra året fick vi till en överenskommelse med Arbetsförmedlingen att personer med låg eller ingen utbildning som blir bosatta i Skellefteå skulle gå på folkhögskola innan man gick vidare till sfi eller en annan insats. Det är ju ingenting i relation till 93 deltagare. Vi vet att det kanske inte skulle bli riktigt lika många i år men vi har ändå satsat personal, lokaler och utrustning.

Samma sak gäller SMF. Hittills i år har Medlefors haft tre deltagare.

– Ifjol hade vi runt 30 deltagare. En förklaring kan också vara att vi har låg arbetslöshet i Skellefteå. Men förhoppningsvis blir det en ändring eftersom kommunen ska ta emot ensamkommande som blivit för gamla för gymnasiet. Nu för vi en dialog där SMF skulle kunna vara ett sätt att prova skolformen och få upp studiemotivationen.

Även i Västerås har det varit en nedgång på etablerings- och SMF-kurserna.

– Vi har haft en nedgång med ungefär 30 procent, säger Tomas Aronsson, skolchef för Västerås och Bergslagens folkhögskolor.

Det kan finnas flera förklaringar till minskningen. En är att antalet flyktingar har minskat. Men Tomas Aronsson ser också en annan förklaring. Han menar att nedläggningen av kontor slår mot de mest utsatta grupperna. Hallstahammar är en ort med
15 000 invånare några mil utanför Västerås.

– Där har man redan lagt ner ett kontor. Sedan dess har vi inte fått en enda deltagare till SMF-kurserna därifrån. Det är vad som händer när man lägger ned ett kontor, säger Tomas Aronsson.

– Sedan Arbetsförmedlingens kontor i Hallstahammar lades ned har vi inte fått en enda deltagare till SMF-kurserna därifrån, säger Tomas Aronsson, Skolchef på Västerås och Bergslagens folkhögskolor.

Han menar att den stora majoriteten arbetssökande är människor som behöver stöd och hjälp av fysiskt närvarande personer. Där hjälper inte digitala självhjälps-plattformar.

– Det här är människor med funktionshinder eller språksvårigheter. För dem blir det mycket svårare. Vad man än kan kritisera Arbetsförmedlingen för så fångade de upp dessa människor och kunde slussa dem vidare till oss, säger Tomas Aronsson.

Han tror också att omorganisationen av Arbetsförmedlingen och privatiseringen av de förmedlande tjänsterna kan leda till att människor med funktionshinder och språksvårigheter kommer i kläm. De kräver ofta extra insatser, behöver gå etableringskurs, praktikplatser och som det tar lång tid att få i jobb.

– Vem fasen vill jobba med den gruppen? Det tar lång tid innan de kommer ut på arbetsmarknaden och risken är att man anser att de inte är lika lönsamma att satsa på.

Tomas Aronsson tycker att det är konstigt att Arbetsförmedlingen först nu analyserar vad som blir effekterna av nedskärningarna och omorganisationen.

– Det är som det gamla ordspråket lyder: man kastar in jästen efter degen i ugnen.

I Skåne har omorganisationen fått en annan konsekvens. Där har Arbetsförmedlingen beslutat att tre folkhögskolor ska ta hand om alla etableringskurser mot tidigare åtta folkhögskolor. Det handlar om 31 miljoner kronor och omfattar 610 deltagare.

Beslutet gäller från 1 maj. Man räknar med att i snitt två anställda per skola kommer att få sägas upp av de folkhögskolor som förlorar etableringskurserna.

– Jag ser nu över budgeten för att se om jag kan omplacera, säger en upprörd Monika Andersson, rektor på S:ta Maria folkhögskola i Rosengård i Malmö, en av de skolor som förlorar etableringskurserna.

I Skåne har Arbetsförmedlingen beslutat att fem av åtta folkhögskolor inte längre ska få deltagare till etableringskurserna. Man har beslutat att förlägga dem till tre folkhögskolor, vilket upprör Monika Andersson, rektor på St:a Maria folkhögskola, en av de skolor som mister etableringskurserna.

– Arbetsförmedlingen har tagit ett ensidigt beslut utan att tala med oss rektorer. Vi skolor är överens om att man inte får lov att fatta sådana här beslut. Likabehandlingsprincipen gäller alla statliga myndigheter.

Beslutet är också överklagat av Skånes folkhögskolor i samverkan med hänvisning till Likabehandlingsprincipen.

– Det här skapar en väldigt besvärlig situation för skolorna som har anställt personal, skaffat lokaler och har en upparbetad verksamhet, säger Johnny Nilsson, koordinator för organisationen Skånes folkhögskolor i samverkan.

Mycket är dock fortfarande osäkert. Det är bara en sak som säker konstaterar Gerhard Holmgren på RIO: ingen vet hur det blir.

– Det förefaller också som att inte heller regeringen vet vad det här ska ta vägen, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin