Läs senare

Utbyggnaden av folkhögskolan kvar i M+KD-budget

RiksdagenRiksdagsbeslutet om nästa års budget innebär inga förändringar av övergångsregeringens budget när det gäller utbyggnaden av folkhögskolan. Sverigedemokraterna ville däremot minska folkbildningsanslaget med 770 miljoner kr.

01 dec 2018

Folkbildningsanslaget lämnas  i stort sett oförändrat jämfört med övergångsregeringens förslag. Anslaget minskas marginellt med 50 miljoner kr och berör inte folkhögskolan. Moderaternas och kristdemokraternas budget innebär att man stryker 50 miljoner kr som skulle gå till studieförbundens insatser att öka föräldrars delaktighet i lärande i skolan, dvs läxläsning.  Även Liberalerna ville ta bort bidraget till läxläsningen. I övrigt är anslaget lika stort som övergångsregeringens förslag. Centerpartiet godtog  hela kulturbudgeten rakt av utan ändringar.

Däremot minskas anslaget till särskilda insatser inom folkbildningen, från 170 miljoner kr till 61 miljoner, en minskning med 109 miljoner kr. Det var kristdemokraterna som i sin budgetmotion ville ha en minskning av anslaget, som bland annat har gått till språkkurser för nyanlända, utbildning i demokrati etc. Däremot är det oklart  hur minskningen kommer att slå när det kommer till olika satsningar och kurser.

Totalbeloppet för folkbildningen blir 4 298 miljoner kr, vilket innebär att utbyggnaden av folkhögskolan med 8 000 platser lämnas orörd. Det parti som skiljer ut sig är SD: Partiet vill minska bidraget till folkbildningen med 770 miljoner kr. De vill också ta bort 170 miljoner för de särskilda insatserna i folkbildningen, sammantaget 840 miljoner kr.

ur Lärarförbundets Magasin