Läs senare

Minskad ersättning hotar folkhögskolornas kursutbud

MobilitetsstödDe tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne vill inte längre betala för deltagare som väljer att studera utanför den egna regionen. Beslutet äventyrar kursutbudet på folkhögskolan och förändrar själva grunden för utbildningsformen menar folkhögskolornas intresseorganisationer.

15 apr 2020

Sedan sjuttiotalet finns en överenskommelse mellan landets regioner att betala en ersättning för deltagare som studerar på folkhögskola i en annan region, det så kallade mobilitetsstödet. I dagsläget ligger den på 400 kr per deltagarvecka.

Men i höstas lade de tre storstadsregionerna fram en utredning där ett av förslagen innebar att regionerna enbart betalar för deltagare som studerar inom den egna regionen, ingenting för deltagare som studerar på folkhögkola utanför regionen. Västra Götaland och Skåne har redan beslutat att ställa sig bakom förslaget. Stockholm väntas ta ett likadant beslut under våren.

Förslaget påverkar många folkhögskolor eftersom storstadsregionerna står för en tredjedel av alla ”utomlänsdeltagare” på folkhögskolor. Beslutet får nu kritik av folkhögskolornas intresseorganisationer då förslaget utgör ett hot mot regioner och folkhögskolor som har specialutbildningar med en stor nationell rekrytering. Om storstadsregionerna slutar betala finns det risk för att hela det regionala ersättningssystemet till folkhögskolorna kollapsar.

Folkhögskolornas ekonomi och kursutbud äventyras om storstadsregionerna slutar betala för deltagare som studerar utanför deras regioner skriver bland annat Thomas Nilsson, ordförande i de offentligägda folkhögskolornas intresseorganisation, samt ytterligare tre företrädare för folkhögskolorna i ett debattinlägg.

– Det kommer drabba en del folkhögskolor väldigt hårt, framför allt de som finns i mindre regioner. Det blir en sorts protektionism som är väldigt olycklig, säger Thomas Nilsson, ordförande i Offentligägda Folkhögskolors intresseorganisation och rektor på Gotlands folkhögskola.

I en artikel i Vetlanda-Posten berättar rektorn för Ädelfors folkhögskola, Ole Busse, att om det regionala ersättningsystemet kollapsar förlorar skolan två miljoner kronor. Enbart ersättningen från de tre storstadsregionerna ligger på 600 000 kr.

I en debattartikel vädjar nu företrädarna för folkhögskolornas intresseorganisationer att storstadsregionerna drar tillbaka sitt beslut. De menar att inte bara skolornas ekonomi är hotade utan även att kursutbudet äventyras på Sveriges alla folkhögskolor, som kommer att tvingas lägga ner kurser med hög andel deltagare från andra regioner. De menar att om beslutet fullföljs får det långtgående konsekvenser för folkhögskolorna i hela landet, såväl ekonomiskt som för utbildningsformens överlevnad.”Detta urholkar folkhögskolans kursutbud och förändrar själva grunden för utbildningsformen”.

Bakgrunden till storstads-regionernas beslut beror paradoxalt nog på regeringens utbyggnad av folkhögskolan med först 3000 platser och sedan ytterligare 5000 platser. Utbyggnaden innebar att regionerna ska vara medfinansiärer till varje plats, något de inte hade budgeterat för. Regeringen har också fått kritik för att den inte samrått med regionerna om utbyggnaden, trots att det påverkade regionernas redan hårt ansträngda budgetar.

Folkhögskolornas intresseorganisationer vill nu att storstadsregionerna skjuter upp beslutet om att avskaffa mobilitetsersättningen och att de istället låter Sveriges kommuner och regioner, skr, ta upp frågan om folkhögskolornas finansiering med regeringen.