Läs senare

Med frihet att forma utbildningen

06 apr 2017

Pianot är ett 300 år gammalt instrument som det tog 150 år att utveckla till det instrument vi kan lyssna till idag. Ett piano består av 1 200 mekaniska delar, varav många slits ner, tonen förändras och behöver stämmas och delar behöver bytas ut.  Till det behövs pianostämmare. I Sverige finns det ca 100 pianostämmare och pianotekniker. Medelåldern bland dem är 62 år.

– Det är en hög medelålder och antalet pianostämmare kan halveras på några få år om det inte fylls på. Och då blir det problem, säger  Jonas Svensson, pianostämmare och lärare i pianostämning och pianoteknik på Oskarshamns folkhögskola, den enda utbildningen som finns i Sverige.

Jonas Svensson gick själv en utbildning till pianostämmare på Hantverkets folkhögskola (numera Leksands folkhögskola). Men den lades ned 2006.

– Både jag och min sambo är pianotekniker och vi såg ett behov av en heltidsutbildning för pianostämmare.

Utbildningen till pianotekniker och pianostämmare är en tvåårig yrkesutbildning med sex platser, tre i varje årskurs. Och det är ingen tillfällighet att den hamnade på just Oskarshamns folkhögskola. Där finns sedan tidigare en kyrkomusikerlinje och en musiklinje med flera olika inriktningar. Jonas Svensson har stämt piano där sedan 2001. Tillsammans med sambon Matilda Jusmo tog han initiativ till att utbildningen startades 2015.
Men varför just på folkhögskola?

– Framför allt är det friheten att kunna forma utbildningen som man vill på folkhögskola. Vi har ett eget rum på skolan där varje elev har sitt eget instrument. Man har ju tillgång till lokalerna även utanför lektionstid. Det som också är väldigt bra med att det ligger på en folkhögskola är att man umgås med musikerna, sina framtida uppdragsgivare, och lär sig förstå hur de tänker, hur de ser på instrumentet och hur de använder det.

Under de två åren fokuserar man på stämningen och mekanikarbetena i pianot.

– Vi ägnar oss åt stämning hela tiden, från första till sista lektionen, och mekanikjustering i piano och flygel där vi även byter ut de delar som brukar bli slitna.

I maj tar de första deltagarna i utbildningen sin examen.

– När man är klar får man erbjudande om att bli medlem i Pianostämmare & teknikerföreningen, vilket är väldigt viktigt. Efter utbildningen måste man fortbilda sig själv och söka praktikplatser, framför allt i Tyskland. Att utbilda sig till pianostämmare tar ett helt liv.

ur Lärarförbundets Magasin