Läs senare

Lyssna till ungdomen

KrönikaNu har många politiker lärt sig att tala med de yngre och då kan en dialog med positivt resultat utvecklas. Men alla har tyvärr inte den förmågan.

28 feb 2017

Svensk politik har förändrats väsentligt under de senaste decennierna. En utpräglad blockpolitik påverkar diskussionerna och besluten. Alla partier med undantag av sverigedemokraterna har förlorat ett betydande antal medlemmar. Och nyvalda medlemmar lämnar mer än förr sin uppgift före mandatperiodens slut. Till detta kommer att många unga inte vil engagera sig i partiarbete. De anser att partierna är toppstyrda och att det dröjer för länge innan unga får något politiskt inflytande. Då erbjuder de sociala medierna och deras nätverk en bättre väg.

Det kan alltså vara bäddat för en konflikt. De politiska ledarna agerar uppifrån och många unga nedifrån. Hur denna skillnad utvecklas vet ingen. Men en forskare som studerar det politiska förhållandet i två kommuner med många invandrare uttrycker situationen så här: ”En bestämmer däruppe och tusen ungdomar protesterar därnere.”

Nu har många politiker lärt sig att tala med de yngre och då kan en dialog med positivt resultat utvecklas. Men alla har tyvärr inte den förmågan, och även om de har den utgår de gärna från partiets ideal och program. Det leder ofta till att politikern klargör partiets inställning och ivrigt och uthålligt argumenterar utifrån den. På så sätt formas en politik av en endast en av parterna. De unga uppfattar lätt informationen som ett diktat, som strider mot ett demokratiskt förhållningssätt. Så uppstår protesterna och de kan leda till allvarliga konsekvenser. Men om politikern ”knackar dörr”, inte bara för att övertyga utan också för att lyssna på den andres argument, då kan besöket ge ett annat resultat. Politikern kan kanske inse att både hans argument och hans sätt att argumentera behöver en förändring. De unga kanske blir intresserade av partiets idéer eller ändrar sin inställning till partipolitik. Ett samtal som präglas av respekt och lyssnade kan reducera skillnaden mellan politik uppifrån och åsikter nerifrån. Politiken kommer närmare verkligheten och den demokratiska livsformen. Men förändringen är ytterligt angelägen och en utmaning, inte minst för folkbildningen.

Alla folkhögskolor och studieförbund borde se detta som en förstahandsuppgift och ta upp problemet med politiker i sina styrelser och bjuda in ungdomar till samtal för att få en ändring till stånd.

ur Lärarförbundets Magasin