Läs senare

Lyckad insamling till Tanzania

Våren 2017 genomförde 30 folkhögskolor i Sverige kampanjen Glokalt dagsverke. Kampanjen samlade in 151 000 kr där större delen av pengarna går till ett fotbollsprojekt på folkhögskolor i Tanzania

17 Okt 2017

Fotbollsprojektet handlar om att utbilda unga, kvinnliga ledare inom fotboll som vet sitt värde såväl på fotbollsplanen som i samhället.

På folkhögskolorna i Tanzania, Folk Development College (FDC), får kvinnliga deltagare möjlighet att studera med en fotbollsprofil. Yrkesstudierna kombineras med teman kring entreprenörskap, kommunikation och att stärka deltagarnas självkänsla och egenmakt. Projektet genomförs på 25 folkhögskolor i 18 regioner och är ett samarbete mellan folkhögskolesföreningarna Karibu Tanzania, Karibu Sverige samt det Tanzanska fotbollförbundet. Målet är att 1250 unga kvinnor ska delta i fotbollsprojektet.

De insamlade pengarna betalas ut till Karibu Tanzania och ska bland annat användas till en coachutbildning för alla kvinnliga lärare på folkhögskolorna som genomgått en första tränarutbildning.

Det övergripande syftet med kampanjen Glokalt dagsverke var också att uppmärksamma de globala målen Rätt till utbildning med fokus på vuxnas rätt till lärande och jämställdhet. 774 miljoner människor i världen kan inte läsa eller skriva. Två tredjedelar av dem är kvinnor. Ett annat mål var att sprida information om folkhögskolornas arbete för en globalt hållbar utveckling, både i Sverige och i världen.

ur Lärarförbundets Magasin