Läs senare

”Livserfarenhet är ibland viktigare än fakta”

Min dag på folkhögskolaI slutet av januari hade Göteborg filmfestival där det visades runt 400 filmer, något Björn Elgquist på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg såg till utnyttja.

20 feb 2018
”Livserfarenhet  är ibland viktigare än fakta”
- Den här veckan är det filmfestival i Göteborg då sätter vi rätt stor tyngdpunkt på att bevaka festivalen och använda den utifrån det tema och den grundidé vi har på vår kurs, säger Björn Elgquist, lärare på AFIG

– Just nu har vi Genus som tema. Vi pratar om vilka förutsättningar som skapar oss som människor, män, kvinnor och andra identiteter. Vi har valt tre filmer där vi först läser på, har föreläsningar, får ett sammanhang och förståelse för hur någonting fungerar. Vi använder oss av fakta och resonerar kring filmerna.

Björn Elquist är utbildad journalist och började vikariera som lärare på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, AFIG, för fem år sedan. Responsen blev så bra att han blev erbjuden anställning. Han är lärare i allmän kurs och ansvarig för en profil, Världen, där man arbetar tematiskt, fem sex veckor med samma tema.

Vilka filmer har ni sett?

– Hittills har vi sett två filmer. En norsk dokumentär som handlar om Gyllene Gryning, fascistorganisationen i Grekland. Det är en film som kommer kvinnorna i organisationen in på livet och där vi kan få en förståelse för vad det är som driver dem, hur de ser på sina män och vad det är som gör att organisationen får bäring i Grekland. Igår såg vi en norsk produktion om en pakistansk familj där en familj hamnar i en hederssituation och där dottern efter vissa händelser blir skickad till Pakistan.

Vad tyckte deltagarna?

– Det är lite olika. Vi ligger ju mitt i Göteborg och har deltagare med olika kulturella bakgrunder och olika livserfarenheter. Vissa kan känna igen sig, andra blir provocerade medan de flesta blir intellektuellt utmanade av att kunna se saker i ett mer komplicerat sammanhang.

Du har kursdeltagare med rötter i såväl Sverige som andra länder?

– Så är det. Några känner igen sig och kan spegla sig i de här dubbla normerna som finns, å ena sidan det omgivande samhället, å andra sidan föräldrarnas och släktens kultur och önskemål.

Hur reagerade deltagarna?

– Det blir rätt starka reaktioner. Det beror på hur gamla deltagarna är. Är man 20 år har man ett perspektiv och är man runt 40 år har de kanske en annan erfarenhet och ser det på ett annat sätt. Men vi tror ju mycket på samtalet, att vi tidigt bygger en gruppdynamik, tillit och trygghet i klassen. Nu är vi inne i januari och det sitter rätt bra. Vi lär ju verkligen av varandra när vi lyssnar. Fakta är viktigt men livserfarenheter är ibland ännu viktigare.

Björn Elgquist jobbade länge som frilansjournalist med samhällskunskap och kultur som viktigaste områden.

– Det var ju de här frågorna som drev mig innan, även om det var svårt att få avsättning för det ekonomiskt. Som frilansjournalist är man ofta väldigt ensam. Här har man fått ett givet sammanhang och kan arbeta mer långsiktigt med idéer.

ur Lärarförbundets Magasin