Läs senare

Lärare är en ledare

04 Dec 2017
Lärare är en ledare
Ingela Zetterberg är ordförande i Förbundet Folkhögskollärarna

Att vara lärare och framförallt folkhögskollärare är mycket mer än att bara undervisa. Varje dag möter vi människor, våra deltagare, som vill lära men också vill bli ledda genom studierna. Folkhögskollärare är ledare på ett alldeles speciellt vis.

Vi är många som har åsikter om ledare runt oss och dess ledarskap. Det beror på att vi alla har erfarenheter av att vi har blivit ledda av någon ledare, exempelvis rektor, och ja, de flesta av oss har blivit ledda av lärare under vår skolgång och utbildning. Det ska vi ha i minnet i vårt yrkesutövande. Vi är utsatta för granskning.

Det är ett stort och hedervärt uppdrag att vara folkhögskollärare. Uppdrag som ställer krav och förväntningar på ledarskapet. Att leda människor (oavsett ålder) genom en utbildning är också en ära som läraren ofta bär med heder. Att följa en deltagare under en tid (kan vara så länge som tre år) är en spännande resa som ställer ledarskapet på prov. Att leda en deltagare mot hens mål för med sig krav som läraren måste vara bekant med. Krav som kommer från många håll: deltagare, lärare, rektor, arbetsgivare, samhället m.fl.

Ledarstilen måste vara personlig – en självklarhet för en folkhögskollärare eftersom vi vet att vår person är ett redskap för det personliga mötet som gynnar deltagarens lärande. För det är väl vår uppgift – att vara med på deltagarnas resa genom kurser och utbildning som en följeslagare? Ge stöd så att deltagaren hitta rätt väg som passar just den specifike deltagaren men också leda grupprocesser samt att skapa interaktioner mellan deltagarna och deltagarna – lärare.

Finns det ett samband mellan att deltagarna lyckas bra på folkhögskolorna och lärarnas ledarskap och ledarstil? Tänk att jag tror det. Folkhögskollärarna har (utan att de tänker på det kanske) ett förhållningssätt som lyfter deltagaren att ta sikte på målet trots att det i allt ledarskap finns en maktrelation (även på folkhögskola)
som man som lärare måste förhålla sig till. Vi folkhögskollärare använder makten på ett ödmjukt och klokt sätt genom att respektera deltagaren som en vuxen och ansvarskännande
människa.

Er ordförande

ur Lärarförbundets Magasin