Läs senare

Leder en starkt kvinnodominerad styrelse efter historiskt förbundsmöte

FörbundsmötetTomas Rosengren är nyvald ordförande i den starkt kvinnodominerade styrelsen i den nybildade nationella samrådsavdelningen Lärarförbundet Folkhögskola

12 jun 2020
Tomas Rosengren är nyvald ordförande i den nybildade Samrådsavdelningen Lärarförbundet Folkhögskola, som alltså blir en nationell avdelning inom Lärarförbundet.

Folkhögskollärarnas förbundsmöte blev historiskt på flera sätt. Dels genom att Förbundet Folkhögskollärarna upplöstes och återuppstod som den nationella samrådsavdelningen Lärarförbundet Folkhögskola, alltså en avdelning inom Lärarförbundet, dels då förbundsmötet genomfördes helt och hållet digitalt: ett åttiotal ombud och gäster satt hemma eller på sin arbetsplats framför datorer. Presidiet fanns i ett rum i Lärarförbundets lokaler  Malmö.

Till ny ordförande för Samrådsavdelningen valdes Tomas Rosengren, 47 år, och lärare på Strömbäcks folkhögskola. Han är vald på två år och ersatte Ingela Zetterberg, som också blev historisk då hon är det 118-åriga förbundet sista ordförande. Förbundsmötet är även historiskt då man valde en starkt kvinnodominerad styrelse. Av nio ledamöter, inklusive ordförande, är sju ledamöter kvinnor, vilket till en del speglar utvecklingen inom folkhögskolan. I idag är sex av tio folkhögskollärare kvinnor.

Den nya styrelsen för Samrådsavdelningen Lärarförbundet Folkhögskola: Från vänster (överst): Anita Runesdotter, Annika Blom, Helle Dahl och Lisa Nissen. Nedre: Rafah Khoudary, Sara Silfverskiöld, Ingela Börjesson och Erik Sellgren

De nya ledamöterna i styrelsen är:

Ingela Börjesson,  Västerbergs folkhögskola i Gävle
Sara Silfverskiöld, Bromma folkhögskola i Stockholm
Anita Runesdotter, Marieborgs folkhögskola i Norrköping
Annika Blom, Medlefors folkhögskola i Skellefteå
Rafah Khoudary, S:ta Birgittas folkhögskola i Södertälje
Helle Dahl, Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke
Lisa Nissen, Glokala folkhögskolan i Skåne
Erik Sellgren, Högalids folkhögskola i Kalmar

Förbundsmötet genomfördes imponerande väl, även om en del tekniska problem uppstod på vägen men kunde för det mesta lösas snabbt. På en punkt blev det digitala förbundsmötet smidigare: omröstningar och val gick snabbt och lätt att genomföra jämfört med hur det går till på fysiska möten.