Läs senare

Kommun måste betala för internatplats

Måste betalaFörvaltningsrätten beslöt att kommunen skall betala för internatplats på folkhögskola.

14 okt 2020

En 22-årig man med flera olika neuropsykiatriska diagnoser ansökte om särskilt stöd hos Trelleborg kommun för att få bo på folkhögskolans internat. Han hade inte fullgjort sin gymnasieutbildning. På internatet skulle han få stöd i boendet, rutiner i vardagen och kunna delta i fritidsaktiviteter. Arbetsmarknadsnämnden avslog ansökan med motiveringen att kommunens ansvar att lämna ekonomiskt bistånd upphörde när mannen fyllde 20 år. Mannen överklagade till Förvaltningsrätten som dömde till 22-åringens fördel. Förvaltningsrätten skriver att kommunen inte kunnat bevisa att mannen kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt utan ansåg att folkhögskolan kunde erbjuda just det helhetskoncept som mannen var i behov. Rätten var inte enig och beslutet kan överklagas till Kammarrätten.