Läs senare

”Jag är mycket glad över att inte SDs budgetmotion går igenom”

Avlyssnat i riksdagenI riksdagens budgetdebatt 5 december kritiserade Liberalen Christer Nylander Sverigedemokraternas förslag att sänka folkbildningsanslaget med 770 miljoner kr.

18 feb 2020
Christer Nylander är riksdagsman för Liberalerna

Christer Nylander (L):
”Jag är mycket glad över att inte Sverigedemokraternas budgetmotion går igenom, eftersom det skulle vara mycket konstigt om man redan från den 1 januari skulle avveckla till exempel allt filmstöd utan att det finns någonting annat på plats. Jag tycker att det skulle vara jättekonstigt om man skulle ta bort 700 miljoner kronor från folkbildningen. Sverige behöver mer bildning och mer kunskap.””

Aron Emilson (SD):
Vi minskar anslag som är riktade till särskilda integrationsåtgärder, för även om delar av kulturpolitiken kan ha en integrationsfrämjande verkan bör integrationsåtgärder i sig inte vara ett huvudsakligt syfte för kulturpolitiken. Idrotten och folkbildningen fyller sitt
existensberättigande genom egenvärdet av dessa verksamheter, och det blir märkligt med exempelvis folkbildningsintegrationssatsningar framför folkbildningssatsningar.
Vi drar även in bidrag som riktar sig till etniska föreningar, föreningar som baserar sig enbart på kön eller andra verksamheter som baserar sig på för oss ovidkommande yttre kriterier.”

Christer Nylander (L):
”Om Sverigedemokraternas budget skulle röstas igenom i kammaren, vilket den inte kommer att göra, skulle svensk film förlora 97 miljoner kronor från den 1 januari… Sverigedemokraterna skulle dra ned 30 miljoner på litteraturstödet. De skulle dra ned 20 miljoner på samlingslokaler, så Sverige skulle få färre mötesplatser. De skulle också dra ned 770 miljoner på folkbildningen, plus ytterligare ett par hundra miljoner på möjligheten för nyanlända att lära sig svenska. Sverigedemokraterna tycker tydligen att det är besvärande att nyanlända lär sig svenska.”