Läs senare

Inget lärarlyft i folkhögskolan

NyheterDet är upp till folkhögskolorna om de vill använda anslagshöjningen till höjda löner eller fler lärare, säger Erik Nilsson, statssekreterare hos folkbildningsministern. 

04 Dec 2017
Inget lärarlyft i folkhögskolan

I regeringens budget skjuter man till 380 miljoner kr som ska gå till 5000 extraplatser i allmän och särskild kurs. Enligt källor ska Erik Nilsson, statssekreterare hos folkbildningsminister Anna Ekström, på ett möte på folkhögskolornas serviceorganisation, fso, ha sagt att anslagshöjningen kan användas till att höja lärarnas löner. Men på direkt fråga säger Erik Nilsson till Folkhögskolan att anslagshöjningen inte är detsamma som ett lärarlyft i likhet med den kommunala skolan och att regeringen inte lägger sig i lönefrågan.

Erik Nilsson är statssekreterare på utbildningsdepartementet.

– Det är upp till folkhögskolorna hur pengarna ska användas, om man vill använda det till lönehöjningar eller till att anställa fler lärare. Regeringen är mycket återhållsam med att lägga sig i lönefrågor på arbetsmarknaden. Det är upp till arbetsmarknadens parter att komma överens om lönenivåerna, säger Erik Nilsson.

Tillskottet på 380 miljoner kr innebär att var och en av de 5000 extraplatserna är värda 76 000 kr. Det är betydligt högre än anslaget till de 25 000 ordinarie platserna där skolorna får  60 000 kr per plats. Förra året fick folkhögskolan dessutom 187 miljoner kr i bidrag till 3000 extraplatser, alltså 62 3000 kr per plats. Dessa ligger också kvar i budgeten.

Men det innebär inte att det blir olika värden för ordinarie platser eller extraplatser när pengarna delas ut till skolorna. I förra numret sade Anna-Carin Bylund, Folkbildningsrådets biträdande generalsekreterare, att man inte gör skillnad på ordinarie platser eller extraplatser. Folkhögskolorna får lika mycket per plats oavsett om det är ordinarie eller extraplatser.

Slår man samman de olika anslagen och fördelar dem lika över alla studieplatser innebär det en betydlig lägre höjning per plats: 62 600 kr.

– I praktiken blir det inte så mycket mer pengar per plats till folkhögskolorna, utan bara fler arbetsuppgifter. Folkhögskolorna ska göra mer och anställa fler, säger Ingela Zetterberg, ordförande för Folkhögskollärarna.

 

 

ur Lärarförbundets Magasin