Läs senare

”Honung är bara en del av biodling”

Månadens linje: YrkesbiodlareNär Fristads folkhögskola annonserade ut sin yrkesutbildning för biodlare fick man hundra ansökningar till 20 platser, trots att minimikravet var att man ska ha hållit på med biodling minst ett år och gått en nybörjarkurs på hobbynivå.

01 dec 2020
– Vi har fyra bisamhällen som ska utökas till sextio bisamhällen när kursen väl är igång, säger Inka Horstmann, rektor på Fristads folkhögskola.

Söktrycket var helt otroligt! Det var ett brett spektrum av människor, från 20 år upp till 68 år, säger Inka Horstmann, rektor på Fristad.
– Vi fick sökanden som precis gått klart en nybörjarkurs till personer som hållit på i många år.  Ett par stycken var redan igång med sina företag men kände att de behövde mer påfyllning och lära sig ett yrkesmässigt arbetssätt.
Fristad har en klimat- och hållbarhetsprofil, och det ska märkas i kursutbudet. 2016 startade man en trädgårdsutbildning. En yrkesutbildning för biodlare är ett naturligt komplement, särskilt då båda kurserna följer (bi-)odlingsåret istället för det traditionella läsåret och har en del beröringspunkter innehållsmässigt.
– Vi har fyra bisamhällen som ska utökas till sextio bisamhällen när kursen väl är igång. Någon gång i maj kommer vi ha en stor produktionsbigård på skolområdet.
En yrkesutbildning för biodling är viktig för att branschen ska fortsätta utvecklas.
–  Branschen är inne i en spännande förändringsprocess just nu. Tidigare har man för det mesta bara fokuserat på storskalig honungsproduktion. De yngre generationerna vill stå på fler ben. Man kan erbjuda pollineringstjänster till bönder som ser ett ökat behov av pollinering. Man kan skörda andra biprodukter från kupan än honung som t ex pollen och bibröd. Vissa biprodukter kan användas i terapeutiska sammanhang. Det är rätt så stort i andra länder. Bisafari – att få titta i bikupan tillsammans med biodlaren – blir också allt mer populärt.
Förutom två kursledare anlitar man externa yrkesbiodlare som experter inom olika områden, till exempel bihälsa eller drottningodling.
– Det är ganska många olika moment man ska kunna men sen så specialiserar sig en del på vissa moment. I kursen kommer vi att lägga störst fokus på att får utveckla biodlingshantverket, att de blir duktiga på att hantera bina på ett yrkesmässigt och rationellt sätt. Den stora skillnaden mellan att vara hobbybiodlare och yrkesbiodlare är att man ska försörja sig på det. Då måste man vara effektiv i hanteringen av sina bin. Sen har man ett större ansvar för levande varelser som måste ha förutsättningar för att må bra.
I kursen ingår också hur man sköter ett företag.
– De allra flesta kommer att jobba som egenföretagare, så att planera och förbereda för sitt eget biodlingsföretag kommer att finnas med som en röd tråd under hela kurstiden. Det är däremot ingen starta eget-kurs i första hand.
Vi ger de nödvändiga grunderna, specifika för en yrkesbiodlare som egenföretagare. Önskar man fördjupning kring företagsekonomi finns andra aktörer som redan ordnar sådana kurser.
Kursen är på halvfart och pågår mellan 1 mars och till 26 november. Deltagarna träffas tre sammanhängande dagar per månad, totalt tio träffar.