Läs senare

Historielärare samtalar

SettI fyra tv-program som producerats av Utbildningsradion samtalar historie­lärare på folkhögskola och gymnasium hur de undervisar.

01 Sep 2017

Utbildningsradion har producerat fyra tv-program där  historie­lärare på folkhögskola och gymnasium samtalar om hur de  väljer ut sitt material och hur man engagerar deltagarna i sin undervisning. Ämnes­rubrikerna för de olika avsnitten är: Perspektiv på historien, Stoffurval, Historiebruk och Historisk empati. Samtalen är en förlängning på pro­grammet Nationen, som vill lyfta fram fler perspektiv på den svenska historien. I det första avsnittet samtalar lärare om hur man skapar historisk empati och vikten av att deltagarna utvecklar en förståelse för vad som har hänt i historien. I det andra programmet är temat olika perspektiv på historien, vad som är utmaningarna och varför det är viktigt att lära ut historien ur olika infallsvinklar

I det tredje programmet diskuterar de hur de väljer ut sitt stoff och varför de väljer som gör. Och hur förhåller de sig till stoff de väljer bort? I det sista avsnittet handlar samtalet om historiebruk och hur de går till väga för att lära ut källkritik.

Programmen finns på ur.se och är på mellan 16 till 20 minuter

ur Lärarförbundets Magasin